Zdraví a životní styl


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Musí člověk onemocnět, aby si něco uvědomil?

Jistěžě ne! Toto si myslí mnoho lidí, protože se jim  stalo, že onemocněli, měli více času přemýšlet a uvědomili se některé své špatné jednání a skutky. Potom z tohoto vyvodili, že ta nemoc byla vlastně správná a že kdyby neonemocněli, tak by si to neuvědomili.

Ale toto takto není. Nemoc je a bude vždy zlá a nemoc nemá žádný výchovný účinek. Nemoc je důsledek hříchu. Nemoc  se může dostat do života člověka na základě toho, že jedná špatně, jako důsledek tohoto špatného jednání.

To, že člověk onemocní a přitom přijde na to, jak špatně jednal, není výchovný dopad nemoci. Bůh dává každému člověku možnost, aby se skrze Bibli naučil, co je dobré a co je zlé. Kázané Boží slovo odhalí člověku vždy jeho jednání. Boží slovo - Bible je jako světlo, které posvítí na život člověka a ukáže, co je zlé a špatné jednání a co dobré. Toto je způsob, kterým dává Bůh lidem poznat jejich zlé skutky, a ne nemocí. Bůh je dobrý a nebude nikoho vychovávat něčím zlým. Toto je veliký podvod na lidech, že zlá nemoc jim přinese dobro. Pokud takto lidé mluví, tak obhajují nemoc jako něco dobrého, co jim posloužilo k dobrému, ale to je lež. Nemoc je zlá a vždy zlá bude a nikdy nebude sloužit k něčemu dobrému. Pokud člověk není moudrý a neučí se dobrému a zlému skrze Bibli, tak potom neví, co je zlé, jedná zle a onemocní.

Jak se tedy stane, že si lidé ve své nemoci uvědomí své zlé jednání? Jelikož je nemoc důsledek hříchu a Bůh je ten, který usvědčuje člověka z hříchu, protože chce, aby se člověk dostal z hříchu pryč a zanechal ho, tak Bůh dělá to, že využije nemoc na své plány, na usvědčení člověka z hříchu a dá člověku milost, aby si svůj hřích, své zlé jednání mohl uvědomit. Bůh je Bůh, je nade vším a vše a všichni a všechno slouží k uskutečnění jeho plánu, dokonce i ďáblovy plány jako je nemoc. 

Takže není to nemoc sama o sobě, která donese člověku poznání pravdy v nějaké oblasti, poznání hříchu, ale je to Bůh, který využije nemoc ve svůj prospěch a obrátí zlé na dobré a usvědčí člověka z hříchu. Zlo nemůže přinést dobro. Pouze dobro může přinést zase dobro. Bůh vezme zlou nemoc a ukáže člověku, jaké bylo jeho jednání zlé a že na zakladě tohoto zlého jednání přišla do jeho života nemoc. Tímto způsobem může dát Bůh člověku šanci, aby své jednání změnil. Bůh je ten, který to dělá. Není to nemoc!