Slovo pro tebe


Aktuální slovo na tento týden.

22. 10. 2020

Vlastní představa ti zabrání přijmout požehnání!

Jdi a umyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo se obnoví a budeš čistý. Náman se rozhněval, odešel a řekl: Hle, říkal jsem si:Jistě vyjde, postaví se a bude vzývat Hospodinovo jméno, mávat rukou k místu a zbaví mě malomocenství. 2. Král.5:11-12

Náman byl nemocný a dozvěděl se, že jediná pomoc pro jeho nevyléčitelnou nemoc je návštívit Božího muže proroka Elíšu a udělat přesně to, co on mu řekne. Náman měl velmi správné porozumění a poznání o tom, že když má člověk neřešitelný problém nebo nevyléčitelnou nemoc, tak jediné správné řešení je jít k Bohu,  k Božím služebníkům. Mnoho lidí nemá řešení na své neřešitelné problémy už jen kvůli tomu, že hledají pomoc na špatných místech a ta správná místa, kde je  pomoc skutečně k dispozici, zavrhují. Je důležité tedy vědět, že pouze u Boha je pomoc na vše, na věci přirozeně řešitelné, ale především na věci, na které neexistuje žádné přirozené řešení. Na to je Bůh specialista. 
Druhý problém, který lidé často mají, a to měl i Náman, že když už se dostanou na to správné místo, tedy do církve, tak mají své zafixované představy o tom, jak by jim mělo být pomoženo. Na to musíme dávat velký pozor, protože Bůh má právo zvolit si způsob a cestu, kterou chce problém vyřešit a na nás je, abychom se tomu podřídili a přijali to. Bůh neakceptuje představy, které si člověk vytvoří. Náman měl svoji představu, co by měl Boží muž dělat, aby mu pomohl a když to Boží muž neudělal, tak se Náman rozlobil a odešel. Naštěstí měl kolem sebe moudré muže, kteří ho přiměli následovat prorokovu radu, jinak by o svoji příležitost úplně přišel.
Tady vidíš, jak může tvá vlastní představa o věcech zabránit Bohu, aby mohl s tebou jednat. Ne, že by Bůh nechtěl nebo neměl řešení, ale tvá vlastní představa tě totálně diskvalifikuje z Božího požehnání. Proto je velmi důležité poddávat vlastní představy Bohu a korigovat je do souladu s Božím slovem,  aby tvá představa byla shodná s Boží představou nebo si žádnou představu nevytvářej a očekávej na Boha a na jeho řešení tvé situace. Bůh může všechno a jeho zvolený způsob je vždy ten nejlepší. Ty mu musíš jen věřit a spolehnout se na Něj. Bůh své cesty a způsoby řešení nezmění. Pokud ti zjeví svou cestu, tak to je jediný způsob, jak se dostaneš do požehnání, jak je možné tvůj problém vyřešit a pokud nepřijmeš Boží cestu, tak Bůh ji kvůli tobě nezmění. Bůh je Pán a On stanovuje pravidla. Proto je potřeba přijmout Boží způsob řešení věcí a uvidíš, Bůh tvoji neřešitelnou situaci vyřeší. 

Modli se: Drahý nebeský Otče, děkuji Ti, že Ty jsi Pánem a dokonale se o mě staráš. Já tě prosím, abys mě naučil očekávat na tebe, na tvoje řešení věcí. Já si nechci vytvářet své vlastní představy a držet se jich, aby mi nakonec zabránily přijmout od tebe požehnání. Já vyznávám, že se rozhoduji přijmout vždy a všude tvé řešení a opouštím své vlastní představy o tom, jak by co mělo probíhat. Chci znát tu tvoji cestu a přijímám ji ve jménu Ježíše Krista. Amen