Slovo pro tebe


Aktuální slovo na tento týden.

12. 12. 2019

Používáš výdělek na život nebo na hřích?

Výdělek spravedlivého je k životu, výnos ničemy k hříchu. Př. 10,16

Každý člověk dostal život od Boha je za svůj život Bohu odpovědný. Do této odpovědnosti patří všechno to, jak člověk žije, jaké skutky dělá, co zasévá, jaké myšlenky, jak zachází s tím, co má, jak jedná s lidmi atd. Mimo jiné tam patří i to, jak nakládá s penězy, které vydělá nebo s majetkem, který spravuje. 
Pokud je člověk spravedlivý, tak zcela jistě bude odpovědně zacházet i se svým výdělkem a použije ho na to, co přinese život, nikoliv na hřích. Když vyděláš peníze, je velmi důležité s nimi správně naložit. Nejprve je potřeba poplatit všechny věci spojené s existencí - desátky, nájem, náklady na energie, potraviny, věci pro rodinu atd. a až z toho, co zbyde člověk dle uvážení investuje do věcí, které jsou správné, mají smysl a přinesou užitek. Spravedlivý člověk nepoužívá peníze a majetek na hřích, jeho podporu nebo vykonání ani na věci, které budou podporovat jeho egoismus. V Bibli tě Bůh učí, kam máš investovat své peníze, abys opustil svůj egoismus a svými penězy pomáhal. 
Ničemný člověk používá svůj výdělek na hřích, především na uspokojení svých tělesných žádostí, čímž podporuje a živí svůj egoismus. Ničemný člověk je padlý člověk, který si neuvědomuje, že se jednou bude zodpovídat Bohu za svůj život a žije si tak, jako by vůbec nikomu nebyl odpovědný. Takový člověk si myslí, že si může  dělat, co chce a nehodlá respektovat pravidla a přikázání stanovená Bohem, proto ani neví, že výdělek, který získá svojí prací, je dar od Boha a Boha je potřeba se ptát na to, jak je potřeba s tím výdělkem správně naložit. Sám si svůj výdělek použije na to, co chce, aniž by přemýšlel o tom, zda je to správné. 
Bůh tě chce naučit spravovat tvé peníze správně. Když odevzdáš své peníze Bohu, tak On tě povede tak, aby jimi posiloval život a spravedlnost a aby je Bůh mohl ještě mnohem více rozmnožit. 

Modli se: Drahý nebeský Otče, děkuji Ti, že tvá spravedlnost mě učí správně nakládat s výdělkem a investovat jej do správných věcí. Prosím, abys mě v tom ještě více podporoval a učil mě, jak co nejvíce investovat do života a ochránil mě, abych nikdy nepoužil výdělek na hřích nebo na podporu svého egoismu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen