Vyslyšené modlitby


Svědectví lidí, kteří získali vítězství od Boha.

11. 12. 2019

Doktorát zázrakem

Koncem loňského roku mi Bůh položil na srdce, že by bylo dobré si udělat doktorát. Nejprve jsem tomu nepřikládala takovou důležitost, vždyť jsem v tom roce zázračně odstátnicovala i s malou dcerkou a byla ráda, že mám VŠ úspěšně za sebou. Bůh nicméně poslal do církve slovo, že je potřeba si stanovit konkrétní plány na další rok a k nim i časový "deadline", protože Bůh je Bohem plánů a času. Jakmile jsem toto slovo uslyšela, věděla jsem, že se to týká právě toho doktorátu a že musím stihnout práci do jara.

Rozhodla jsem se to slovo uposlechnout a vložit to do Božích rukou. Začala jsem shromažďovat podklady, psát práci a modlit se, abych to zvládla odevzdat včas a ve správný čas pak i státnicovala.

Práci jsem nakonec odevzdávala první dubnový týden a obhajovala ji spolu se státnicema koncem září. Bůh má nejlepší čas na vše a i když jsem si myslela, že nejlepší čas by bylo ještě před létem v červnu, tak se nakonec ukázalo, že to tak vůbec nebylo. V první polovině roku jsem totiž musela skládat dvě úřednické zkoušky a neměla bych čas na přípravu na státnice; naopak koncem září jsem již byla na mateřské a měla jsem více času a nemusela si tak brát ani volno z práce.

I když před obhajobou to vypadalo, že by mi raději práci vrátili ještě k hlubšímu rozpracování, tak jsem držela víru až do konce, na obhajobu se připravila a Bůh se postavil za své slovo, protože jsem nakonec prospěla a začátkem prosince odpromovala jako JUDr.

Sláva Bohu! U Boha není nic nemožné! Vyplatí se poslechnout Boží slovo a věřit mu až do úplného vítězství, vždyť "Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55/11)
1. 12. 2019

Nadpřirozeně přirozený porod

Ráda bych se podělila o svědectví o tom, jak mi Bůh pomohl projít druhým porodem mnohem lépe než tím prvním. Věděla jsem, že mám porodit do konce října, ale když jsem byla na poslední kontrole v nemocnici, tak mi paní doktorka řekla, že zatím nic nenasvědčuje porodu a že mám přijít na kontrolu po víkendu a budu chodit již každé dva dny, protože se zdá, že budu přenášet.

S takovouto zprávou jsem se nehodlala smířit a Bůh mi připomněl slovo, které nám na tento rok dal: "Bůh povolává to, co není, aby bylo." (Řím 4/17).

Začala jsem toto slovo v průběhu dne vyznávat a konečně v devět hodin večer začaly pravidelnější kontrakce. V porodnici nás už nechali s tím, že někdy ráno bych mohla porodit, protože nález se od rána zatím nijak nezměnil. S tím jsem se ale nehodlala smířit, a tak jsme i s manželem začali povolávat kontrakce a nakonec se porod rozjel úplně nečekaně rychle, že ani porodní asistentky ani doktorka tomu nechtěla věřit. Prý pořád máme dost času, ale nakonec jsme se dostali z nějakých cca 2 cm na 10 cm za cca 1,5 hodiny. Vše se událo velmi rychle a vím, že bez Boha by to bylo mnohem delší a komplikovanější!
27. 9. 2019

Navštívila jsem Jeruzalém!

Bůh vyslyšel mou modlitbu, když jsem se Ho prosila, abych mohla jet do Jeruzaléma i přesto, že jsem na to neměla finance.

Pár dní potom, co jsem se za to modlila, mi napsal bratr z církve, že se sourozenci rozhodli mi finančně přispět a koupit letenku.

Jsem za to neskutečně vděčná a denně za to všechno děkuji Bohu. On je ta pravá, bezpodmínečná, upřímná a nekonečná láska a ten jediný nejlepší Bůh, který mě dělá každým dnem lepší.

"A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním." (Jan 14/13-14)
20. 9. 2019

Bůh je ten, který zaopatří!

Před dvěma měsíci jsem měla hlouběji do kapsy a potřebovala jsem peníze. Pomodlila jsem se a prosila Boha, aby to vyřešil. Druhý den na to, když jsem pak uklízela, jsem našla větší obnosy peněz v bundě a pod postelí. Bůh vyslyší každou modlitbu! 

Když jsem byla s Ivankou venku a taky už jsme měli jen tak tak peněz, tak když jsem šla nakoupit v pozdějších hodinách pečivo, tak na pultu už nezbylo nic. Bůh se ale zase o nás postaral. U pokladny byl jen jeden chlebík a ještě zlevněný kvůli tomu, že se moc tvarově nepovedl. Doma nám ale potom chutnal o to víc!

Když jsem potřebovala jet do Ústí tak jsem v automatu na lístečky našla 20korunu. Bylo to opět krásný, protože mi tím dennodenně Bůh dokazuje, jak nám pomáhá a jak je Jeho srdce neskutečně veliké!

 "Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mat 6/33)
19. 6. 2019

Koupili jsme si auto po návštěvě Izraele

Po návštěvě Izraele loni na podzim (říjen 2018) se uvolnilo Boží požehnání na nákup aut.

Bůh spojil s návštěvou a investicí do Izraele velké zaslíbení: "Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." (Genesis 12,3)

Tím, že jsme jeli do Izraele, nechali tam své peníze, tak tím jsme Izrael požehnali a Bůh zaslíbil, že požehná nás - my a ještě další dva lidé ze zájezdu si ještě ten rok koupili zázrakem nová auta.

Vyplatí se Bohu důvěřovat vždy a ve všem.
29. 5. 2019

Koupě pozemku bez úvěru

Už od svatby jsme věděli, že bychom jednou rádi postavili domek, kde bychom chtěli vychovávat děti.
Občasně jsme se proto dívali na nabídku pozemků, ale většina byla buď pro nás příliš drahá, nebo
v nevhodné lokalitě. Až začátkem února 2017 jsme náhodně narazili na nabídku, která nás zaujala –
pozemek o rozloze 1234 m2 v malé obci jen 10 km vzdálené od krajského města s perfektní
dostupností do Prahy i Drážďan. Hned na víkend jsme si proto zarezervovali prohlídku a pozemek se
nám velmi zamlouval, ale měli o něj vážný zájem ještě asi další dva páry.

Po prohlídce jsme jeli na návštěvu k příbuzným, ale ještě než jsme tam dorazili, věděli jsme, že ten pozemek máme koupit a že
je potřeba jednat rychle. Makléři jsme proto ihned zavolali a ještě tentýž večer (v neděli večer!)
podepsali smlouvu. Makléř nás pak informoval, že hned v pondělí ráno mu volal druhý zájemce, že
pozemek chce. Kdybychom tedy nebyli tak rychlí, už by ho koupil někdo jiný.

Neplánovali jsme kupovat pozemek tak brzy, proto jsme na něj cíleně ani nešetřili, ale Bůh se o to tak
postaral, že jsme z prodeje bytu a našetřených peněz měli přesně tolik, kolik pozemek stál a zbylo
nám jen pár tisíc navrch.

Bůh v 1. Korintským 1/9 zjevuje úžasnou pravdu: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na
mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
“ Boží plány jsou mnohem lepší než plány lidské, Bůh
pro nás připravil to, co jsme ani nečekali a ještě se postaral i o všechny okolnosti. Vyplatí se Bohu
věřit vždy.
18. 5. 2019

Práva s vyznamenáním a miminkem

Otěhotněla jsem na konci čtvrťáku s termínem porodu začátkem letního semestru pátého ročníku
studia na Právnické fakultě UK. Většina lidí si myslela, že studium přeruším, ale já jsem věděla, že
s Bohem je možné všechno. Začala jsem modlit a poctivě se připravovat na tři poslední zkoušky pátého
ročníku, zároveň i na státnice a k tomu pracovala na poloviční úvazek, abych nevypadla z právní
praxe.

Boží slovo v Lukáši 18/27 říká, že: „Co je u lidí nemožné, je možné u Boha.

V předtermínech jsem zvládla poslední zkoušky pátého ročníku, v lednu, určeném zejména jako
opakovací termín státnic pro vyšší ročníky, jsem úspěšně složila první ze tří částí státnic (veřejné
právo). 14 dní před porodem jsem jako zázrakem získala termín obhajoby diplomové práce a oborové
státnice, a na konci šestinedělí jsem zvládla třetí část státnic ze soukromého práva.

Jako jedna z mála ze svých spolužáků jsem promovala v řádném termínu v červnu – s vyznamenáním
a 3 měsíční dcerkou.  S Bohem je možné i to, co si lidé myslí, že nejde!