Vyslyšené modlitby


Svědectví lidí, kteří získali vítězství od Boha.

21. 4. 2020

Jak jsem potkala svého manžela a získali jsme termín svatby

Ráda bych podala svědectví o tom, jak jsem díky boží dobrotě, lásce a vedení poznala svého manžela. Poměrně delší dobu jsem žila sama. Přála jsem si mít po svém boku partnera, ale nedařilo se mi nikoho potkat. Jako kdybych před sebou měla zavřené dveře.

Nejsem si už jistá, zdali při čtení božího slova či zdali na jedné z bohoslužeb zazněl verš z Matouše 19, 5-6: ,,Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo…“ Věděla jsem však, že to je verš pro mě a mou situaci.

Zahrnula jsem toto slovo do svých modliteb a každé ráno cestou do práce jsem se tento verš modlila a prosila Boha, aby ke mně partnera přivedl. Tuto prosbu jsem vyslovila i na společné modlitbě a bratři a sestry se za mě v této věci také pomodlili.

Do nového roku si vždy připravujeme seznam přání a cílů (ve všech oblastech – rodina, církev, přátelé, finance, zdraví, práce…), za které se pak modlíme. Do svých cílů týkající se rodiny jsem zahrnula představu partnera. Snažila jsem si ho představit a co nejvíce specifikovat.

Po asi čtyřech měsících, kdy se nic nedělo, se jako by roztrhl pytel s pozvánkami na schůzky.  Dostala jsem šest pozvánek, ale ani jedno setkání se neuskutečnilo. Když už jsem jednu schůzku odsouhlasila, tak do toho druhé straně něco přišlo, takže se nakonec žádná nekonala.

Po této zkušenosti jsem svou modlitbu změnila. Poděkovala jsem Bohu, za to, že vylévá obrovské boží požehnání na můj život, poděkovala mu za svůj život, církev, rodinu, práci, přátelé a vyznala mu, že jeho přítomnost mě naplňuje neskutečnou boží láskou a radostí. Vyznala jsem znovu zmíněný verš z Matouše a dále to, že celou záležitost s hledáním partnera odevzdávám do jeho rukou, že on nejlépe ví, co je pro mě nejlepší a podle toho v mém životě bude jednat a že mu v tom plně důvěřuji.

Dále následuje pro mě dodnes neuvěřitelná část příběhu setkání se s mým partnerem. Vzhledem k tomu, že víra je i o činech, nechtěla jsem zůstat pasivní a podala jsem si inzerát na seznamovacím serveru. Nejednalo se o žádný křesťanský či specializovaný seznamovací server, úplně obyčejný bezplatný. Trošku jsem se za seznamování na internetu styděla, takže jsem o sobě uvedla jen minimum informací a nikomu se o tom nesvěřila. S jedním člověkem z úplně jiného koutu republiky jsem si na serveru začala online psát. Dozvěděla jsem se o něm, že je Čechoizraelec (jeden rodič Čech, druhý Izraelec). Chtěla jsem se přesvědčit o jeho identitě a tak jsem mu rychle v soukromém online chatu pokládala spousty otázek, týkající se Izraele, tamního náboženství, zvyků a dalších. Vysvětlil mi řadu věcí a odpovědi přicházely téměř okamžitě. Dotyčný mi též řekl, že se za mě bude každý večer po dobu týdne modlit, abych potkala toho správného partnera. Na tom základě jsem se začala i já modlit, za věci, které vyplynuly z našeho rozhovoru, které trápily jeho.

Uplynul přibližně měsíc a já při vyřizování nějakých technických záležitostí potkala svého budoucího manžela. Už tehdy mě zaujal, ale v té době jsem vůbec netušila, že to bude můj muž. Asi po týdnu jsem od něj dostala pozvání na kávu, které jsem přijala a které se uskutečnilo a tak jsme se seznámili.

Zpětně jsem pak v soukromí vyndala svůj seznam přání a cílů a viděla, že téměř většina věcí a přání se naplnily.
 
Svědectví o termínu svatby

Plánovali jsme – v současné době už s mým manželem - svatbu. Rozhodli jsme se pro civilní obřad. Místa na matrice však byla velmi vytížená. Začali jsme se modlit za dobrý termín, a když jsme na matriku volali podruhé, bylo nám sděleno, že jeden z termínů, který jsme si přáli, byl jinými lidmi odhlášen. Na tento den jsme se tedy nahlásili my a svatba se v tento den konala. 
 
11. 12. 2019

Doktorát zázrakem

Koncem loňského roku mi Bůh položil na srdce, že by bylo dobré si udělat doktorát. Nejprve jsem tomu nepřikládala takovou důležitost, vždyť jsem v tom roce zázračně odstátnicovala i s malou dcerkou a byla ráda, že mám VŠ úspěšně za sebou. Bůh nicméně poslal do církve slovo, že je potřeba si stanovit konkrétní plány na další rok a k nim i časový "deadline", protože Bůh je Bohem plánů a času. Jakmile jsem toto slovo uslyšela, věděla jsem, že se to týká právě toho doktorátu a že musím stihnout práci do jara.

Rozhodla jsem se to slovo uposlechnout a vložit to do Božích rukou. Začala jsem shromažďovat podklady, psát práci a modlit se, abych to zvládla odevzdat včas a ve správný čas pak i státnicovala.

Práci jsem nakonec odevzdávala první dubnový týden a obhajovala ji spolu se státnicema koncem září. Bůh má nejlepší čas na vše a i když jsem si myslela, že nejlepší čas by bylo ještě před létem v červnu, tak se nakonec ukázalo, že to tak vůbec nebylo. V první polovině roku jsem totiž musela skládat dvě úřednické zkoušky a neměla bych čas na přípravu na státnice; naopak koncem září jsem již byla na mateřské a měla jsem více času a nemusela si tak brát ani volno z práce.

I když před obhajobou to vypadalo, že by mi raději práci vrátili ještě k hlubšímu rozpracování, tak jsem držela víru až do konce, na obhajobu se připravila a Bůh se postavil za své slovo, protože jsem nakonec prospěla a začátkem prosince odpromovala jako JUDr.

Sláva Bohu! U Boha není nic nemožné! Vyplatí se poslechnout Boží slovo a věřit mu až do úplného vítězství, vždyť "Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ (Izaiáš 55/11)
1. 12. 2019

Nadpřirozeně přirozený porod

Ráda bych se podělila o svědectví o tom, jak mi Bůh pomohl projít druhým porodem mnohem lépe než tím prvním. Věděla jsem, že mám porodit do konce října, ale když jsem byla na poslední kontrole v nemocnici, tak mi paní doktorka řekla, že zatím nic nenasvědčuje porodu a že mám přijít na kontrolu po víkendu a budu chodit již každé dva dny, protože se zdá, že budu přenášet.

S takovouto zprávou jsem se nehodlala smířit a Bůh mi připomněl slovo, které nám na tento rok dal: "Bůh povolává to, co není, aby bylo." (Řím 4/17).

Začala jsem toto slovo v průběhu dne vyznávat a konečně v devět hodin večer začaly pravidelnější kontrakce. V porodnici nás už nechali s tím, že někdy ráno bych mohla porodit, protože nález se od rána zatím nijak nezměnil. S tím jsem se ale nehodlala smířit, a tak jsme i s manželem začali povolávat kontrakce a nakonec se porod rozjel úplně nečekaně rychle, že ani porodní asistentky ani doktorka tomu nechtěla věřit. Prý pořád máme dost času, ale nakonec jsme se dostali z nějakých cca 2 cm na 10 cm za cca 1,5 hodiny. Vše se událo velmi rychle a vím, že bez Boha by to bylo mnohem delší a komplikovanější!
27. 9. 2019

Navštívila jsem Jeruzalém!

Bůh vyslyšel mou modlitbu, když jsem se Ho prosila, abych mohla jet do Jeruzaléma i přesto, že jsem na to neměla finance.

Pár dní potom, co jsem se za to modlila, mi napsal bratr z církve, že se sourozenci rozhodli mi finančně přispět a koupit letenku.

Jsem za to neskutečně vděčná a denně za to všechno děkuji Bohu. On je ta pravá, bezpodmínečná, upřímná a nekonečná láska a ten jediný nejlepší Bůh, který mě dělá každým dnem lepší.

"A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním." (Jan 14/13-14)
20. 9. 2019

Bůh je ten, který zaopatří!

Před dvěma měsíci jsem měla hlouběji do kapsy a potřebovala jsem peníze. Pomodlila jsem se a prosila Boha, aby to vyřešil. Druhý den na to, když jsem pak uklízela, jsem našla větší obnosy peněz v bundě a pod postelí. Bůh vyslyší každou modlitbu! 

Když jsem byla s Ivankou venku a taky už jsme měli jen tak tak peněz, tak když jsem šla nakoupit v pozdějších hodinách pečivo, tak na pultu už nezbylo nic. Bůh se ale zase o nás postaral. U pokladny byl jen jeden chlebík a ještě zlevněný kvůli tomu, že se moc tvarově nepovedl. Doma nám ale potom chutnal o to víc!

Když jsem potřebovala jet do Ústí tak jsem v automatu na lístečky našla 20korunu. Bylo to opět krásný, protože mi tím dennodenně Bůh dokazuje, jak nám pomáhá a jak je Jeho srdce neskutečně veliké!

 "Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mat 6/33)
19. 6. 2019

Koupili jsme si auto po návštěvě Izraele

Po návštěvě Izraele loni na podzim (říjen 2018) se uvolnilo Boží požehnání na nákup aut.

Bůh spojil s návštěvou a investicí do Izraele velké zaslíbení: "Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." (Genesis 12,3)

Tím, že jsme jeli do Izraele, nechali tam své peníze, tak tím jsme Izrael požehnali a Bůh zaslíbil, že požehná nás - my a ještě další dva lidé ze zájezdu si ještě ten rok koupili zázrakem nová auta.

Vyplatí se Bohu důvěřovat vždy a ve všem.
29. 5. 2019

Koupě pozemku bez úvěru

Už od svatby jsme věděli, že bychom jednou rádi postavili domek, kde bychom chtěli vychovávat děti.
Občasně jsme se proto dívali na nabídku pozemků, ale většina byla buď pro nás příliš drahá, nebo
v nevhodné lokalitě. Až začátkem února 2017 jsme náhodně narazili na nabídku, která nás zaujala –
pozemek o rozloze 1234 m2 v malé obci jen 10 km vzdálené od krajského města s perfektní
dostupností do Prahy i Drážďan. Hned na víkend jsme si proto zarezervovali prohlídku a pozemek se
nám velmi zamlouval, ale měli o něj vážný zájem ještě asi další dva páry.

Po prohlídce jsme jeli na návštěvu k příbuzným, ale ještě než jsme tam dorazili, věděli jsme, že ten pozemek máme koupit a že
je potřeba jednat rychle. Makléři jsme proto ihned zavolali a ještě tentýž večer (v neděli večer!)
podepsali smlouvu. Makléř nás pak informoval, že hned v pondělí ráno mu volal druhý zájemce, že
pozemek chce. Kdybychom tedy nebyli tak rychlí, už by ho koupil někdo jiný.

Neplánovali jsme kupovat pozemek tak brzy, proto jsme na něj cíleně ani nešetřili, ale Bůh se o to tak
postaral, že jsme z prodeje bytu a našetřených peněz měli přesně tolik, kolik pozemek stál a zbylo
nám jen pár tisíc navrch.

Bůh v 1. Korintským 1/9 zjevuje úžasnou pravdu: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na
mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
“ Boží plány jsou mnohem lepší než plány lidské, Bůh
pro nás připravil to, co jsme ani nečekali a ještě se postaral i o všechny okolnosti. Vyplatí se Bohu
věřit vždy.
18. 5. 2019

Práva s vyznamenáním a miminkem

Otěhotněla jsem na konci čtvrťáku s termínem porodu začátkem letního semestru pátého ročníku
studia na Právnické fakultě UK. Většina lidí si myslela, že studium přeruším, ale já jsem věděla, že
s Bohem je možné všechno. Začala jsem modlit a poctivě se připravovat na tři poslední zkoušky pátého
ročníku, zároveň i na státnice a k tomu pracovala na poloviční úvazek, abych nevypadla z právní
praxe.

Boží slovo v Lukáši 18/27 říká, že: „Co je u lidí nemožné, je možné u Boha.

V předtermínech jsem zvládla poslední zkoušky pátého ročníku, v lednu, určeném zejména jako
opakovací termín státnic pro vyšší ročníky, jsem úspěšně složila první ze tří částí státnic (veřejné
právo). 14 dní před porodem jsem jako zázrakem získala termín obhajoby diplomové práce a oborové
státnice, a na konci šestinedělí jsem zvládla třetí část státnic ze soukromého práva.

Jako jedna z mála ze svých spolužáků jsem promovala v řádném termínu v červnu – s vyznamenáním
a 3 měsíční dcerkou.  S Bohem je možné i to, co si lidé myslí, že nejde!