Církev a duchovní život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Znám věřící lidi, ale chovají se strašně.

Ne každý, kdo si říká věřící je opravdu věřící. Bůh určuje, co je víra, jak se dá získat , jak se projevuje a jak funguje. Víra je přímo odvislá od Bible - Božího slova a jen poslušností Božímu slovu a skrze osobní vztah s Ježíšem Kristem je jí možné získat. Dnes mnoho lidí tvrdí, že jsou věřící, ale jejich víra nemá na jejich život vůbec žádní dopad. Žijí úplně stejně jako všichni ostatní nevěřící lidi, hřeší stejně, jednají stejně, a tudíž celé označení věřící je pouhou nálepkou. Věřící není ten, kdo říká: " Já věřím v Boha." Tomu věří kde kdo, dokonce i ďábel tomu věří a třese se. Věřící je ten, kdo věří Bohu! A na to je potřeba Boha osobně poznat skrze Božího Syna Ježíše Krista a mít s ním vztah. Je rozdíl věřit v něčí existenci a věřit přímo té dané osobě. Věřící podle Boha jsou ti, kteří osobně Boha znají a žijí podle jeho slova na každý den. S tím je spjata jedna velmi důležitá věc, a to, že tato každodenní víra má úplně zásadní a praktický dopad na život člověka a velmi zásadně ho mění podle boží vůle. Nejtypičtější charakteristikou věřícího je zbavení se hříchu, protože Bible říká, aby odstoupil od nepravosti každý, kdo by volal na pomoc Boží jméno nebo, kdo by se chtěl ohánět tím, že je křesťan. Pokud si člověk  říká věřící a dál činí zlé věci a dlouhodobě není v jeho životě žádný zásadní obrat k lepšímu nebo zásadní změna jednání či mluvení, ten není podle Boha věřící, ale má pouze tuto nálepku, která pro spasení člověka nemá žádný význam. Naopak je to ještě ostuda pro skutečné křesťanství.