Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Existují andělé?

Ano. Samozřejmě. Andělé byli stvořeni ještě dříve než byla stvořena zem a člověk. Všichni andělé byli původně služebníci Boha, ale poté se jedna skupina andělů v čele s archandělem Luciferem proti Bohu vzbouřila a tito andělé byli odvrženi z Boží přítomnosti, stali se z nich padlí andělé a démoni. Tito se velmi zkazili a jejich náprava už není možná.  V Bohem stanovený čas je čeká odsouzení a trest, ale do té doby zasahují do osudů lidí a ničí ho. Andělé, kteří se nevzbouřili dále spolupracují s Bohem,mají různou hierarchii, různé hodnosti a různé úkoly. Jejich hlavním úkolem je uctívat Boha a pracovat na záchraně lidí pro věčnost. Každý člověk určený ke spáse má svého strážného anděla, který ho zachraňuje zvláště v situacích, kdy je ohrožen život člověka. Jeho úkolem je i připravit člověka na obrácení se k Bohu. Andělé jsou tedy pomocní duchové, Boží posli, kteří plní Bohem svěřené úkoly a pracují ve prospěch člověka. Jsou velmi velcí a silní. Andělé mohou mluvit k člověku, ale komunikaci člověka s anděly, jakož i modlitby k nim nebo jejich uctívání Bůh přísně zakazuje. Prosby a modlitby jsou povoleny pouze k Bohu Otci, Synu a Duchu svatému. Modlitby ke stvořeným bytostem jako jsou lidé nebo andělé jsou naprosto vyloučené. Dokonce je vyslovena kletba nad těmi, kteří toto dělají. Ježíš Kristus je jediný vykupitel a spasitel člověka  a obracení se na někoho jiného než na Něj, ho zbavuje ústředního postavení ve vykupitelském díle a jeho svrchovanosti. Potom Kristus nemůže člověku zprostředkovat spásu a všechna z toho plynoucí požehnání.  Je mnoho náboženství nebo ideologií či okultních nauk, které míchají Krista ještě s někým jiným a je jedno, jestli s jinými lidmi, mimozemšťany nebo démony. V těchto organizacích, náboženstvích, filozofických směrech není přítomna spása. Spása je pouze tam, kde má ústřední a jediné postavení Spasitel.