Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Je to pravda?

Ano, dalo by se říci, že to je pravda. Bůh je shovívavý, velmi trpělivý a slitovávající se. On dává člověku opakovaně šanci, má s ním velkou trpělivost, pořád to s ním zkouší dokola až do okamžiku, kdy se naplní Bohem stanovená míra zla a špatnosti, kterou člověk může dělat. Boží slovo říká, že člověk sklidí vše, co zaséval. Tedy pokud jedná špatně, přijde čas jeho zúčtování, a to může být už tady na zemi nebo nejpozději před Božím soudem na konci věku. Ale každý jednou sklidí. Není možné, aby se to nestalo. Někdy lidé říkají, že to trvá moc dlouho a že zlým lidem se daří dlouho dobře. Ale to je jen lidský pohled. Bůh zná člověka nejlépe, on ví, z jakých podmínek vyšel, co se stalo v jeho životě, a proto stanovuje každému naprosto spravedlivou míru nepravosti, kterou může naplnit. Každý sklidí to, co zaséval jindy podle této Bohem stanovené míry. Obecně lze říci, že nejvíce sklízí lidé na konci života, ve stáří. Tam je už ta úroda velmi zřetelná. Pokud člověk na konci života je sám, nikdo ho nemá rád, nechce s ním být, neváží si ho, člověk je zlý a asociální, není to nic jiného než to, že se tak choval celý život vůči lidem a teď to sklízí. Kdo okrádá druhé, bude jednou radikálně okraden. Kdo obelhává druhé, bude jednou velmi obelhán a podveden. Kdo je sobecký, zůstane ke konci života úplně sám. Kdo je hněvivý, budou mu lidé nadávat a hněvat se na něj atd. Problém sklizně je v tom, že je vždy větší než setba, takže nakonec lidé mohou sklidit velmi mnoho zlého a špatného. Kolik je lidí, kteří umírají v nemocnici úplně sami, v těžkých bolestech a nikdo se o ně nezajímá? Ale i toto je sklizeň! Je lepší, když sklizeň přijde do života člověka ještě tady na zemi, protože tady je možná ještě náprava. Ale když zlý člověk prožije relativně spokojený život tady na zemi, přijde sklizeň po smrti, ale ta je už jednoznačná. Peklo a úplné zatracení pryč od Boha. Tady už není možnost nápravy ani změny. Co z toho plyne? Boží slovo říká: " Boha se boj, cti ho, respektuj ho a jeho slovo zachovávej, tak se ti bude dařit vše, na co sáhneš."