Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč Bůh neudělá něco velkého, aby všichni viděli, že je?

Bůh je Bůh. On je stvořitel nebe i země, celého vesmíru, všeho, co je na zemi, i člověka. On stanovuje podmínky, pravidla, způsoby jednání a zákony. Člověk je jeho stvoření se svobodnou vůlí a má tu milost, že se tomu může podřídit. Bůh vše vymyslel dokonale, jeho zákony jsou pro život a ne proti životu a když je člověk přijme, tak má opravdu dobrý život. Boží slovo říká, že je možné poznat Boha z jeho stvoření, když lidé přemýšlí o jeho díle - o přírodě, vesmíru, přírodních zákonech, o tom, jak dokonale je stvořeno lidské tělo a jak funguje, o zvířatech atd. Ti, kteří poznají, že to vše je tak dokonalé, že to musela stvořit inteligentní osoba, jsou na cestě k tomu, aby poznali Boha osobně. Ti, kteří to ale odmítají, nechtějí dát Bohu tuto čest, se dostávají do marného způsobu života a do pomýlenosti mysli. Když Bůh viděl, že ho lidé odmítají, rozhodl se, že zachrání lidi skrze kázání evangelia, což je dobrá zpráva pro každého člověka, která se ale člověku zdá bláznivá. Když křesťané mluví o Bohu a o Ježíši Kristu a jeho vykupitelském díle, mnoho lidí si myslí, že to jsou nesmysly. Ale Bůh rozhodl, že, kdo tyto " nesmysly" přijme, bude spasen a získá věčný život. To je Boží cesta k záchraně pro člověka v tomto období. Tak to Bůh určil. Přijde čas, kdy všichni lidé uvidí Boha a jeho obrovský majestát, ale to bude v okamžiku, kdy se Ježíš Kristus vrátí na zem už jako soudce, nikoliv jako spasitel. Teď je čas spasení. Až Ježíš přijde a všichni ho uvidí, bude pozdě pro spasení.  Nastane soud.