Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč je vzkříšení tak důležité?

Protože zemřít umí každý, a také každý zemře. Byl pouze jeden v celé historii lidstva, kdo sice zemřel, ale ne kvůli sobě, nýbrž kvůli nám, aby nás vykoupil pro Boha ze satanova království a z pod vlády smrti. A byl to pouze Ježíš Kristus, který byl vzkříšen z mrtvých kvůli nám, aby nám mohl předat hodnoty Božího království a už nikdy nezemře. Vzkříšení Ježíše Krista je mimořádnou a nenahraditelnou skutečností, která každému člověku otevřela cestu k věčnému životu a definitivnímu se zbavení věčné smrti. Když totiž první lidé zhřešili proti Bohu, dostali se oni a s nimi celé lidstvo a celá země pod vládu duchovní smrti. Smrt je poslední zbraň ze satanova království a je velmi mocná. Nikdo se jí nedokázal vzepřít, nikdo ji nemohl porazit. Smrt je stav, pod kterým se nachází celá země, proto se vše na zemi kazí a spěje k zániku - kazí se příroda, lidstvo, morálka, životní prostředí, společnost atd. Evolucionisté tvrdí, že vše se vyvíjí k lepšímu a dokonalejšímu, ale to je hloupost. Stačí se podívat kolem sebe a člověk vidí, že např. les není rok od roku krásnější a dokonalejší, ale stromy odumírají, musí se vysazovat nové, je tam mnoho škůdců atd, což platí pro celou přírodu. Člověk má sice pořád nějaký pokrok, nové technologie, nové léky, nové metody, ale není zdravější, není šťastnější, nevěnuje se více rodině a dětem, není úspěšnější, není morálnější. Je to proto, že lidstvo je pod touto vládou smrti a smrt nedovolí ( teď mluvím o smrti jako o duchovní osobě), aby se člověk měl v celém svém životě dobře. Ale je tu dobrá zpráva - Ježíš Kristus porazil smrt, zvítězil nad ní  skrze to, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých poté, co za nás zaplatil svoji smrtí a každého člověka, který ho poprosí, Ježíš od vlády smrti osvobodí. Jediné, co zůstane pod vládou smrti a spěje k zániku, je tělo člověka, které stárne, zemře, ale ve svůj čas bude vzkříšeno. Ani nad tělem smrt nezvítězí. Bůh naplánoval pro každého člověka vzkříšení jeho těla. Pokud Ježíš osvobodí člověka od vlády smrti, tak se člověk dostane pod vládu života, čili pod vládu Boha a vše kromě toho těla se začne v člověku vyvíjet k dokonalosti - rostou schopnosti člověka, jeho možnosti, potenciál, síla, intelekt, zdraví, svoboda, pravda, dobrý charakter, dobré jednání, správné myšlení atd. Jednoduše řečeno pod vládou života se vše rozvíjí, pod vládou smrti se vše kazí. Proto Bůh  volá a zve lidi skrze křesťany do církve, aby se dostali pod jeho vládu, pod vládu života a jejich život byl velmi kvalitní.