Zdraví a životní styl


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Kdy už budu konečně šťastný?

Odpověď na tuto otázku je celkem jednoduchá. Nejprve je potřeba se odívat na to, co to je štěstí. Lidé si myslí, že to je pocit nebo nějaká emoce a že štěstí souvisí s materiálním světem. Když budu mít dobrého partnera, partnerku, budu šťastný, šťastná. Když budu mít více peněz, budu šťastný. Když budu zdravý, budu šťastný. Když budu mít dobrou práci, budu šťastný. Když budu mít dítě, budu šťastná........ Naplnění těchto potřeb nebo přání přinese částečný krátkodobý pocit štěstí, ale to není ten stav štěstí, o kterém mluví Bible, už jen proto, že pocit je pouze dočasný a krátkodobý. Štěstí je duchovní stav, který se posléze projeví i v duši jako emoce, ale základ je to, že je to duchovní skutečnost, stav srdce nebo vnitřní nastavení či rozpoložení člověka. Z této definice jasně vyplývá, že štěstí nemá žádnou souvislost s materiálním světem. Stav štěstí velmi úzce souvisí s Bohem  a s tím, jestli je člověk s Bohem smířen nebo je před Bohem vinen. Tento stav štěstí se dostává do srdce člověka spolu se smířením se s Bohem, čili s odpuštěním hříchů. To je jedna z největších událostí v životě člověka, ten okamžik, kdy mu Bůh odpustí všechny jeho hříchy. Ze srdce a z celého života spadne obrovský balvan, který s sebou člověk pořád vláčí a kvůli kterému nemůže být celoživotně šťastný a spokojený. Hned, jak jsou člověku  Bohem odpuštěny  hříchy (toto člověk získá přímo od Boha a ne skrze nějakého člověka u zpovědi nebo podobně), zažije člověk obrovské uvolnění, osvobození, hluboký pokoj jako projev toho, že je smířen s Bohem a okamžitě se dostane do jeho života tento duchovní stav štěstí. Následně poslušným následováním Boha člověk tento stav štěstí neustále buduje a prohlubuje, protože tento stav štěstí  a jeho intenzita, projevující se později i v duši jako pocit štěstí, dále závisí na tom, jak dalece člověk poznává a naplňuje Boží dokonalou a dobrou vůli pro svůj život. Čím více stojí člověk v Boží vůli, tím šťastnější má život. Nejšťastnější lidé na zemi jsou křesťané, kteří soustavně žijí v Boží vůli tak, jak jim to Bůh ukazuje a jak je vede. Duchovní stav štěstí může potom naplnit celou duši člověka a člověk není potom dotčen nepříjemnými nebo nedobrými okolnostmi nebo situacemi, jelikož má na ně tak jako tak řešení od Boha. Šťastný člověk je tedy ten, proti kterému Bůh nic nemá, není vinen před Bohem a naopak stojí v tom fantastickém Božím plánu, který Bůh pro člověka má a čím dál tím více ho naplňuje. Šťastný člověk přeje štěstí i druhým a usilovně pracuje na tom, aby co nejvíce lidí se do tohoto trvalého stavu štěstí dostalo. Každý má tuto možnost! To je počátek štěstí a celý tento stav štěstí se posléze rozvíjí.