Svědectví


Získejte i svůj zázrak.

23. 9. 2016

Zmizelo ochrnutí tváře!

Prodělala jsem slabou mrtvici a v důsledku toho mi ochrnula pravá tvář a částečně pravá část celého těla. Ochrnutí ruky a nohy se mi celkem rychle napravilo, dá se říct, že to odeznělo samo. Ale tvář mi zůstala nehybná. Přinášelo mi to velké potíže při jídle,  nemohla jsem pořádně otevřít ústa, při mluvení - občas mi nebylo rozumět, co chci říct. Ani sama jsem se necítila dobře, protože jsem vnímala, že ta pravá tvář je pořád ztuhlá. Pak jsem přišla na uzdravovací shromáždění a tam na mě paní položila ruce a modlila se za uvolnění svalů na tváři a za celkové uzdravení po té mrtvici. Hned jsem cítila, že si mi tvář uvolňuje z té křeče. Okamžitě jsem  vyzkoušela, jestli mohu otevírat naplno ústa. Vše šlo úplně hladce jako předtím. Celé to zatuhnutí ve tváři mi úplně zmizelo během té modlitby.          J. L.