Charakter a vlastnosti


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Zradil(a) mě. Jak to mám překonat?

Tak za prvé, pokud někdo někoho zradí v jakékoliv věci, tak je potřeba se s tím rychle a korektně vypořádat, aby si to člověk nenesl životem dál a nedělal po nějaké době stejné chyby.

Člověk, který zradí, většinou není dobrý člověk. Navíc existuje pravděpodobnost, že pokud člověk zradil jednou, udělá to i víckrát. Za druhé, zrada je skutek, který člověka velice zraní, zvláště když choval vůči tomu člověku, který ho zradil, důvěru. Toto zranění vyvolá v člověku zlobu, vztek nebo dokonce nenávist vůči té osobě, každopádně to velmi hluboko zasáhne duši člověka a člověk už není takový jako dřív. Většinou o tom musí pořád přemýšlet, připomíná si to, oživuje to v sobě a nemůže pochopit, proč to ten člověk udělal. Někteří lidé zrazují ostatní, protože sami byli opakovaně zrazeni, jiní proto, aby se sami hájili a nevypadali špatně před těmi, na kterých jim záleží, jiní proto, že je to jejich charakter.

Dnešní doba velice podporuje nevěru v různých oblastech  a nevěra je podstata zrady. Mnozí lidé prostě zrazují ostatní, protože v tom normálně žijí, vyrůstají, fungují a považují to za normální. Ale zrada není normální, podle Božího slova je to hřích, který naprosto zničí důvěru mezi lidmi. Jak se tedy se zradou vypořádat? Zrada nejvíc mrzí ty, kterým byla způsobena. Mnozí lidé, kteří zrazují, si to vůbec neuvědomují. Takže zradu je potřeba odpustit. Na to řada lidí řekne, proč bych mu nebo jí měla odpouštět? Jednoduše proto, že zranění způsobené zradou nejvíce ublíží tomu zrazenému. A to není spravedlivé. Proč by měl víc trpět ten, komu bylo způsobeno zlé než ten, který to zlé způsobil. Proto Bible nabízí řešení, a to je odpuštění tomu člověku, který zradil. Když člověk odpustí, zbaví se všech negativních pocitů a je otevřena cesta pro uzdravení duše. Pak je ještě dobré, aby se za takového člověka modlili v církvi, aby Bůh způsobil úplné uzdravení a obnovení do původního stavu. Na druhou stranu odpuštěním dává člověk prostor pro Boží spravedlnost, která způsobí to, aby ten zlý člověk dostal spravedlivou odplatu. Bez odpuštění nemůže Bůh v této záležitosti jednat, nemůže zjednat spravedlnost poškozenému a oba dva lidé zůstávají ve zlém stavu - jeden plný hořkosti, druhý plný tohoto hříchu. Boží vůle je vyřešení na obou stranách a osvobození člověka. Bůh se stará o každý detail v životě člověka, pokud mu to člověk dovolí a vede člověka do větší a větší osobní svobody od všech zlých zkušeností, zážitků, okolností a zlých lidí. Jak se