Církev a duchovní život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Církev a duchovní život

Změní se člověk poté, co začne chodit do církve?

Číst více

Jaký je rozdíl mezi církví a sektou?

Číst více

Vraždy potvrzují existenci démonů.

Číst více

Kdysi jsem udělal něco zlého a stále cítím vinu. Jak se toho...

Číst více

Kdo to je Duch svatý?

Číst více

Je církev důležitá pro spasení?

Číst více

Proč lidé nevěří církvi?

Číst více

A do světa vyšlo mnoho falešných proroků......

Číst více

Jak poznám, co Bůh po mně chce?

Číst více

Co je svoboda?

Číst více

Proč musím být organizován v církvi? Nestačí, když si budu v...

Číst více

Podle čeho se poznají praví křesťané?

Číst více

Jaký je rozdíl mezi životem s Bohem a bez Boha?

Číst více

Co to je křest?

Číst více

Je Bible věrohodná, když se tolikrát přepisovala?

Číst více

Je víra osobní věc nebo veřejná?

Číst více

Jak mohu věřit v něco, co nevidím?

Číst více

Co je to víra?

Číst více

Víra je dar, kterého se mi nedostalo.

Číst více

Co to je lidská spravedlnost a co je Boží spravedlnost?

Číst více

Co znamená následovat Ježíše?

Číst více

Proč je potřeba, aby byl člověk pokřtěn v Duchu svatém?...

Číst více

Věříš Bohu nebo mu nevěříš?

Číst více

Do církve chodí čím dál méně lidí, je zbytečná!

Číst více

Proč je tolik církví?

Číst více

Bojím se, že po mně nic hodnotného nezůstane.

Číst více

Náboženství versus Víra.

Číst více

Čtu Bibli, ale nerozumím ji. Proč?

Číst více

Jaký má Bůh plán pro tvoje tělo?

Číst více

Jak může Bůh mluvit k člověku?

Číst více

Znám věřící lidi, ale chovají se strašně.

Číst více

Lidé si vymysleli Boha, protože potřebovali berličku.

Číst více

Jak mohu věřit v Boha, kterého nevidím?

Číst více

Je Bible opravdu slovo, které řekl Bůh?

Číst více

Chodím do kostela, a to mi stačí.

Číst více

Modlil jsem se a Bůh mi nepomohl.

Číst více