Církev a duchovní život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jaký je rozdíl mezi církví a sektou?

Tento rozdíl je poměrně jednoduché definovat, když člověk zná Boha a má s Ním vztah. Pokud člověk toto nemá, tak to nedokáže pravdivě rozlišit, musí si stanovit duševní kritéria a na základě nich hodnotit. Problém je v tom, že církev je duchovní skutečnost, kterou nelze pochopit duší, jen duchem a stejně tak sekta se pozná pouze na základě duchovního rozlišení. Máme mnoho zkušeností s tzv. odborníky na sekty, kteří právě opomněli tuto skutečnost, že církev funguje na základě duchovních pravidel, tudíž ji nelze posuzovat duševně a dospěli k mnoha těžkým a zkázonosným omylům. Je to podobné, jako kdyby někdo, kdo vůbec neumí řídit auto, posuzoval na základě svých nepodložených představ, kdo řídí auto dobře a kdo ne. Tak ani neduchovní člověk nepozná, co je církev a co je sekta, protože navenek to může vypadat podobně. Takže mohu nastínit pouze základní rozdíl, který lze vysledovat částečně i bez duchovního rozeznání. Základní rozdíl je tedy v tom, ke komu jsou v té dané skupině lidé vedeni. V církvi jsou jednoznačně lidé vedeni k Bohu a je čistě jejich odpovědnost, jak Boha následují. Bůh jedná skrze lidi, proto i v čele církve stojí člověk, který má odpovědnost najít od Boha vedení pro lidi a skrze kázání jim ho zprostředkovat. Samozřejmě každý křesťan pozná, jestli to kázané slovo je od Boha právě proto, že on sám má osobní vztah s Bohem. Tudíž vnímá kazatele ne za původce slova, ale pouze za zprostředkovatele. Chápe, že to kázání je Boží řeč k člověku a následuje Boha, nikoliv člověka. V církvi nejsou lidé manipulováni, je jim předložena správná cesta a oni sami se rozhodují, jestli po ní půjdou nebo ne. Vždy je to jejich odpovědnost vůči Bohu. Kdežto v sektě je to tak, že lidé jsou vedeni ne k Bohu, ale k nějakému vůdci, který je chce manipulovat a ovládat. Takoví jsou např. guruové v Indii, šamani v afrických kmenech, okultisté činící lidi na sobě závislé nebo pokud zůstaneme u téma církve údajní křesťanští vůdci, kteří taktéž činí lidi na sobě závislými a osobují si právo rozhodovat o jejich životě. V extrémních případech tito manipulanti rozhodují o tom, koho si má daný člověk vzít, kde má bydlet, jakou práci má mít atd. Zkrátka chtějí mít vládu nad celým životem člověka, což je úplně nepřípustné. Tito manipulanti nalžou lidem, že bez nich nemohou existovat a že když je budou na slovo poslouchat, tak se jim bude dobře dařit. Opak je pravdou. Pokud se někdo takovým lidé poddá a přistoupí na jejich ovládání, tak se jednoznačně stává sektářem, uctívajícím místo Boha člověka a celé společenství těchto lidí se stává sektou.