Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co to je okultismus?

Okultismus je taková aktivita, která má skrytou a svůdnou podstatu. Kořen tohoto slova znamená, že je něco tajné nebo skryté a zároveň je to výraz pro svod. Takže do okultismu se budou počítat všechny takové aktivity nebo vědy, jejichž původ nebo zdroj je nejasný. Podstatou okultismu je získat nelegitimním způsobem informace z duchovního světa. Pokud člověk získává informace o duchovním světě nebo o budoucnosti od Boha, čili skrze Bibli, je to legitimní a bezpečný zdroj, který je jasný a zřejmý. Pokud člověk získává tyto informace jakýmkoliv jiným způsobem, nezískává je od Boha, protože Bůh nepovolil žádný jiný způsob než od Něj. Ale získává je ze satanova království, jehož základem je lež, proto každý člověk, který volí tento  nelegitimní způsob bude zcela jistě sveden a podveden. Dostane se totiž do vztahu se satanovým královstvím a s démony, které začnou velmi jednoznačně formovat a ovlivňovat jeho osud, samozřejmě ke zlému, jelikož satan nenávidí člověka a chce ho zničit za každou cenu. Zároveň ještě tímto způsobem přivolá člověk do svého života prokletí a věci se začnou sypat. Lidé si myslí, že si mohou dovolit např. návštěvu věštce jen tak ze zvědavosti, ale nechápou, že satanovo království nehraje na zvědavost, lehkovážnost, legraci apod. Pokud se někdo otevře pro satanovo království, dává tím právo satanovi a jeho služebníkům, aby jeho život zničili. Stačí jedna návštěva u věštce a život se začne kazit, někdy pomalu, jindy rychleji, ale jistě. Často se okamžitě změní životní pocit člověka. Takže okultismus vede vždy do vztahu s démony a se satanovým královstvím, nikdy ne k Bohu. Bůh se na takové aktivity velmi zlobí. Co tedy patří do okultismu? Alespoň některé příklady: věštění jakoukoliv formou - kartářky, horoskopy, čtení myšlenek, virgule, kyvadla, numerologie, pověry, hádání z ruky, očí, seance, spiritismus, čarování, slyšení hlasů, křišťálové koule, atd. falešná náboženství - buddhismus, konfucionismus, Haré Kršna, guruové, hinduismus, islám, jóga, transendentální meditace, svědci Jehovovi,, woodoo......... Amulety, drogy, symboly štěstí, fetiše, náboženské předměty, talismany, znamení zvěrokruhu, uzdravovací kameny, krystaly apod. Používání těchto a jiných předmětů k zajištění štěstí nebo dobré budoucnosti. Toto není zdaleka vyčerpávající seznam, ale pro orientaci dostačující. Z okultismu a okultních praktik je nutné se osvobodit, jinak se život člověka nebude vyvíjet dobře. Bůh má toto osvobození pro každého člověka.