Bůh zaslíbil, že požehná těm, kdo žehnají Izrael a naopak na toho, kdo proklíná Izrael, uvede prokletí (tvůj postoj vůči Izraeli ovlivňuje i míru požehnání tvého života)
 • Podle Božího slova je Izrael Božím dědictvím (Iz 19/25), je Jeho synem (Oz 11/1), Bůh si vyvolil Izrael jako zvláštní národ a uzavřel s ním smlouvu – ne proto, že by byl Izrael výjimečný, ale protože Bůh z něj chtěl vytvořit výjimečný národ, je to národ smlouvy s Bohem
 • Žijeme v době, kdy máme milost navštívit zemi, kde stával stánek a později chrám, ve kterých přebývala Boží sláva, máme milost žít v době, kdy je možné navštívit zemi, kde náš Spasitel Ježíš Kristus chodil, kde byla vylita krev svatého Božího Syna a kde byla i uvolněna moc vzkříšení! Máme tu milost, že se můžeme podívat na místa, kde se odehrávaly všechny velké biblické příběhy a máme tu milost, abychom mohli vyslovit, že my stojíme na straně Izraele a podporujeme Izrael, a to proto, že Bůh stojí na straně Izraele!

  Za 3 dny jsme navštívili všechny nejvýznamnější památky jako je Zeď nářků, Davidovo město s Chizkijášovým tunelem, Olivovou horu, tunel pod Chrámovou horou, Garden Tomb a další, stihli jsme se modlit i vykoupat v Mrtvém moři a zažít tak světovou raritu. Nabrali jsme Boží pokoj, který vládne v celém Jeruzalémě a je doslova hmatatelný a dokonce si i odpočinuli.

  Bylo to jedním slovem „požehnané!“ Jsme vděční Bohu, že nám umožnil tam jet a povzbuzujeme i vás, rozhodněte se, že chcete jet, modlete se za to k Bohu a Bůh vám dá, o co žádáte.

  Příští zájezd plánujeme na jaro/podzim 2017 a budeme rádi, když se k nám připojíte!

  Na závěr se rozloučíme několika fotkami, ať můžete alespoň zprostředkovaně „poznat dosud nepoznané“ a slovy pastora největšího sboru v Evropě, Sandora Nemetha, který prohlásil silné vyznání: „Cesta do Izraele není výdajem, ale požehnáním.“ Proto se modlíme, ať každý, kdo chce jet, ať mu Bůh dá milost, aby jel!

  " /> Křesťanské centrum Milost - Úvod

  Izrael


  Získejte odpovědi na Vaše otázky.

  Cesta do Izraele

  Poslední říjnový víkend jsme se vydali do Izraele a bylo to naprosto parádní.

  Na úvod bychom rádi stručně vysvětlili, proč je dobré jezdit do Izraele, k čemuž v bodech uvádíme několik pádných důvodů:

  • Bůh zaslíbil, že požehná těm, kdo žehnají Izrael a naopak na toho, kdo proklíná Izrael, uvede prokletí (tvůj postoj vůči Izraeli ovlivňuje i míru požehnání tvého života)
  • Podle Božího slova je Izrael Božím dědictvím (Iz 19/25), je Jeho synem (Oz 11/1), Bůh si vyvolil Izrael jako zvláštní národ a uzavřel s ním smlouvu – ne proto, že by byl Izrael výjimečný, ale protože Bůh z něj chtěl vytvořit výjimečný národ, je to národ smlouvy s Bohem

  Žijeme v době, kdy máme milost navštívit zemi, kde stával stánek a později chrám, ve kterých přebývala Boží sláva, máme milost žít v době, kdy je možné navštívit zemi, kde náš Spasitel Ježíš Kristus chodil, kde byla vylita krev svatého Božího Syna a kde byla i uvolněna moc vzkříšení! Máme tu milost, že se můžeme podívat na místa, kde se odehrávaly všechny velké biblické příběhy a máme tu milost, abychom mohli vyslovit, že my stojíme na straně Izraele a podporujeme Izrael, a to proto, že Bůh stojí na straně Izraele!

  Za 3 dny jsme navštívili všechny nejvýznamnější památky jako je Zeď nářků, Davidovo město s Chizkijášovým tunelem, Olivovou horu, tunel pod Chrámovou horou, Garden Tomb a další, stihli jsme se modlit i vykoupat v Mrtvém moři a zažít tak světovou raritu. Nabrali jsme Boží pokoj, který vládne v celém Jeruzalémě a je doslova hmatatelný a dokonce si i odpočinuli.

  Bylo to jedním slovem „požehnané!“ Jsme vděční Bohu, že nám umožnil tam jet a povzbuzujeme i vás, rozhodněte se, že chcete jet, modlete se za to k Bohu a Bůh vám dá, o co žádáte.

  Příští zájezd plánujeme na jaro/podzim 2017 a budeme rádi, když se k nám připojíte!

  Na závěr se rozloučíme několika fotkami, ať můžete alespoň zprostředkovaně „poznat dosud nepoznané“ a slovy pastora největšího sboru v Evropě, Sandora Nemetha, který prohlásil silné vyznání: „Cesta do Izraele není výdajem, ale požehnáním.“ Proto se modlíme, ať každý, kdo chce jet, ať mu Bůh dá milost, aby jel!