Charakter a vlastnosti


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč všichni lidé lžou?

Lež je základní charakteristikou tohoto světa. Je to proto, že teto svět leží pod vládou satana a satan je otcem lži. On je lhář a kdykoliv mluví, tak lže. Jeho největší zbraní je lež a on dokáže člověka dokonale obelhat. Ďábel získal vládu nad tímto světem skrze Adama a Evu, když je podvedl a získal zem, kterou měli spravovat oni. Po ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista byla zem dána zpět pod vládu Ježíše Krista a On svoji vládu uplatňuje, ale pouze nad těmi, kteří ji dobrovolně přijímají.

Jedna z největších lží je ta, že neexistuje Bůh ani ďábel. Když neexistuje Bůh, tak si každý může žít, jak chce a nikdo ho nebude volat k odpovědnosti. Toto je kardinální lež a pokud tomu lidé věří, tak otevřou svůj život pro hříchy a pro ďábla, který je velmi okrade a zničí a před Božím soudem budou velmi trpět. Pokud lidé nevěří, že je ďábel, tak nikdy neodhalí jeho jednání ve svém životě a ďábel bude moci jejich osud pustošit a ničit, jak bude chtít. Takoví lidé mají na konci života velmi mnoho problémů a v jejich životě nejsou žádné skutečné hodnoty.

Každý člověk, který žije pod vládou ďábla a hříchu bude tedy lhát a bude nutně oklamán, někdo více jiný méně, ale nikdo se tomu nevyhne, jelikož ďábel je silnější než člověk a člověk se mu nemůže ubránit. Lidé, kteří jsou pod vládou Božího království a skutečně žijí denně s Bohem, ne náboženští lidé, ale pravověrní křesťané, kteří mají osobní vztah s Bohem a jednají podle Bible, tito lidé nežijí pod vládou lži, ale pravdy, a proto také nelžou, protože jsou od lži osvobozeni skrze vykoupení ježíše Krista. 

Takže není pravda, že každý člověk lže. Lže většina, jelikož většina je v zajetí satanova království a jeho vlády. Čím více člověk lže, tím více se v něm posiluje satanská přirozenost a tím rychleji se jeho život pokazí a vzdálí se od dobra.