Církev a duchovní život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Je víra osobní věc nebo veřejná?

Víra je osobní věc i veřejná věc. Osobní je proto, že se týká konkrétního člověka. Bůh konkrétním jednáním buduje osobní víru každého jednoho člověka na základě svého slova, poslaného do církve. Boží vůle pro člověka je, že jeho osobní víra poroste a větší víra vypůsobí větší skutky. Nicméně víra je i veřejná věc, protože Ježíš svoji víru veřejně vyznával, vyučoval ji a vedl k ní další lidi, jelikož víra je podmínka spasení a bez víry nelze být přijatelný před Bohem. Tady ovšem mám na mysli biblickou víru, která vzniká na základě porozumění Božímu slovu, nikoliv všeobecnou víru, která věří v něco nad námi a je jedno, jak se tomu říká. Všeobecná víra není před Bohem přijatelná. Spasitelná víra se dostane k člověku jen pokud mu  nějaký jiný spasený člověk bude svoji víru předávat. To znamená, že je naprosto normální, když křesťané mluví o Ježíši, o spasení, o věčném životě, o církvi a o životě s Bohem veřejně. Tím totiž umožňují dalším lidem, aby mohli od Boha převzít spasení. Pokud by si křesťané nechali svoji víru pro sebe, nemohl by být nikdo další spasen. Víra se ale nikomu nenanucuje jak to dělá např. islám, ale Bůh respektuje svobodnou vůli člověka a dává mu na výběr. Pokud člověk nechce o víře nic slyšet, Bůh to respektuje, On člověka nebude násilím nutit do nebe. Bůh nechce mít v nebi lidi, kteří tam stejně tak jako tak nechtějí. Bůh ví, kdy je pro člověka nejlepší čas na to, aby převzal spasení, proto je potřeba dávat pozor na to, kdy Bůh začne za člověkem posílat křesťany, když křesťané chtějí s ním mluvit, zvou ho do církve, dávají mu pozvánky, literaturu atd. To vše je nejčastější způsob, jak Bůh chce člověka oslovit a zachránit. A také ten nejvhodnější čas. Je velmi nerozumné tento čas propásnout, jelikož další šance může přijít třeba až za 20 let nebo už vůbec. Spasení je příliš drahé na to, aby ho Bůh nabízel jako zeleninu na trhu. Spasení se týká celé věčnosti, je to nejdůležitější rozhodnutí celého života. Velmi důležitých rozhodnutí v životě je jen pár. Stejně tak šancí na spasení je jen pár.