Církev a duchovní život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Kdysi jsem udělal něco zlého a stále cítím vinu. Jak se toho zbavit?

Toto je úděl člověka, který nežije s Bohem, není pod Boží ochranou, ale stále ještě spadá pod vliv satanova království. Každý takový člověk dělá větší či menší chyby, někdy jsou jeho chyby fatální či mají fatální následky. Každý člověk už nějakou fatální chybu udělal nebo udělá. Pokud se toto stane, je přirozené, že člověk za to cítí vinu. Bůh dal totiž člověku svědomí, které je takovým indikátorem dobra a zla. Každý zlý skutek, každá chyba a zvláště ta fatální svědomí člověka zatíží vinou. Pokud člověk hodně hřeší proti Bohu, může být jeho svědomí umlčeno, to znamená, že už neunese více viny a odumře. Takový člověk úplně ztratí zábrany udělat cokoliv zlého a lidé o Něm řeknou, že nemá svědomí. Živé svědomí tuto vinu po vykonaném zlém skutku ještě vnímá, takže člověk se cítí i v duši vinen. Jediný způsob, jak je možné zbavit se viny, je očistit svědomí, což může udělat jen Bůh, a sice tak, že člověku odpustí jeho hříchy. Hříchy jsou vykonané zlé skutky nebo chyby, které se ve svědomí projeví jako pocit viny. Někteří lidé si myslí, že na zlé skutky a viny mohou zapomenout a skutečně je možné, aby skrze jiné věci pocit viny tak utlačili nebo ignorovali, že je to po nějaké době přestane tížit. Nicméně ani zlý skutek ani vina ze života člověka nezmizely. Stále tam jsou, i když jsou zasypány řadou jiných rozhodnutí, skutků, prožitků, zážitků atd. A budou tam tak dlouho, dokud je neodpustí Bůh. A pokud člověk nenajde Boží odpuštění během svého pozemského života, tak ho po fyzické smrti už nezíská. Tato možnost je jen tady na zemi. Vše, co člověk udělá, je před Bohem úplně odkryté, odhalené a vše Bůh počítá. Každý člověk je odpovědný vůči Bohu jako stvořiteli a jemu samotnému se bude také za svůj život zodpovídat. Je dobré vyřešit si věci na lidské rovině, vyříkat si věci, odpustit, obnovit vztahy. Ale nejdříve je potřeba vyřešit věci před Bohem. Pokud to není uděláno před Bohem, tak to zůstává nevyřešené, i když mezi lidmi se to nějak vyřešilo. Hříchů a vin je potřeba se zbavit za každou cenu, proto neváhejte volat k Bohu o odpuštění a žijte s Bohem skrze víru získanou ve znovuzrozenecké církvi.