Církev a duchovní život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Lidé si vymysleli Boha, protože potřebovali berličku.

Toto tvrzení si myslí mnoho lidí, ale opak je pravdou. Bůh vymyslel lidi a lidé potřebují Boha. Bůh lidi nepotřebuje ve smyslu, že by potřeboval jakoukoliv jejich pomoc. Bůh má rád lidi a chce se s nimi podělit o svoji lásku a péči. V srdci každého člověka je touha po věčnosti, kterou tam vložil Bůh a která se čas od času, zvláště v těžkých situacích objeví. Není náhoda, že lidé právě ve velmi těžkých situacích volají k Bohu slovy: " Bože, jestli jsi, pomoz mi." Pokud je člověk k sobě upřímný, tak si na takovou situaci ve svém životě vzpomene. Lidé potřebují Boha, protože jsou bez Něj ztraceni, nemají věčný život, ani požehnání ( dobré zdraví, dobré manželství, dobrou práci, dobře vychované a úspěšné děti, dobrý vliv na ostatní, ..............). Jsou poddáni okolnostem a nemohou je změnit, nemohou změnit ani sami sebe, i když by si to mnozí velmi přáli. Toto může pouze Bůh. Jedině On může z člověka, který je troskou, učinit člověka, který má důstojnost a hodnotu ve svých očích i v očích druhých. Život bez Boha je pouhá biologická existence, která po fyzické smrti skončí v pekle, což je vězení pro duše do posledního soudu. A na posledním soudě budou tito lidé odsouzeni, jelikož za svého života nezískali věčný život, který jim Bůh dává jako dar. Bůh není berlička, ale je to náš zachránce! Zachránce před věčným zatracením, které si zaslouží každý člověk, protože mnohokrát porušil a porušuje Boží přikázání. Kdo chce být zachráněn, musí najít Boha a naplnit jeho plán pro svůj život.