Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co je humanistická filozofie?

Humanistická filozofie je jeden z největších podvodů na lidstvu, které vychází ze základní a první lži, kterou se snažil satan svést Evu. Jeho slib Evě byl, že když poruší Boží příkaz a sní zakázané ovoce, že bude jako Bůh. Ale Bůh je Bůh a nikdo nemůže být jako On. Je možné se pouze jemu podobat tím, že se člověk nechá proměňovat Božím slovem do jeho podoby, ale člověk je člověk s lidskou podstatou a Bůh je Bůh s Boží podstatou. Bůh se mohl změnit na člověka, ale člověk se nemůže změnit na Boha. Pokud si někdo začne s tímto zahrávat, tak dříve nebo později přijde o rozum.

Co učí tedy humanistická filozofie?

  • lidstvo a vesmír a vše se skládá z hmoty a energie, které vznikly neosobní náhodou
  • lidstvo nebylo stvořeno Bohem, ale evolučním vývojem, náhodným procesem.
  • zavrhuje víru v osobního Boha a popírá Bibli jako Boží inspirované zjevení pro lidstvo
  • prohlašuje, že poznání neexistuje nezávisle na lidských objevech a tyto lidské intelektuální schopnosti určují společenskou etiku, a tak činí člověka nejvyšší a konečnou autoritou.
  • snaží se změnit lidské chování a charakter skrze vzdělání, psychologii, ekonomické přerozdělování nebo  lidskou rozumností
  • učí, že morální normy nejsou absolutní, ale relativní, určuje je společnost, její vůdci nebo sobecké cíle jednotlivců. Biblické hodnoty a morálku zavrhují.
  • lidské osobní naplnění, seberealizaci a uspokojení  a zábavu považuje za nejvyšší dobro
  • tvrdí, že člověk je schopen se vypořádat se smrtí a životními potížemi sám, bez Boha či jeho pomoci

Už jen z této charakteristiky je vidět, že humanismus úplně vytěsnil Boha ze života a z osudu člověka, postavil člověka do centra jako toho, kolem kterého se vše točí a od kterého vše vychází, omezil, a tím uzavřel celý život člověka jen do dostupných materiálních prostředků, čímž mu znemožnil skutečný rozvoj a růst směrem do dokonalé Boží vůle, do dokonalého Božího plánu pro člověka, který jedinný dokáže přinést člověku smysl života, štěstí a skutečné naplnění. Bez Boha není skutečný život, není na mnoho věcí řešení, není řád, není smysl existence, není logika, není ten, kdo věci stvořil a drží je pohromadě. Bez Boha není jasný začátek  ani konec  vesmíru ani lidstva ani člověka.

S Bohem má vše svůj počátek, smysl a konec. Pokud chce člověk být rozumný, Boží slovo říká, že nejprve musí najít Boha, aby skutečně porozuměl, jak věci fungují a nebyl jako blázen, který věří jen na náhody bez hlubšího smyslu.