Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co je to hřích?

Hřích je jakékoliv přestoupení Božího zákona. Bůh stvořil tento svět a ustanovil pro lidstvo zákony pro život. Bůh je dobrý Bůh a jeho zákony jsou to nejlepší, co pro člověka může existovat a co ho ochrání od zlého. Bůh jako stvořitel člověka očekává, že člověk bude jeho zákony naplňovat a žít podle nich. Ale lidé toto odmítli. Už první lidé Adam a Eva porušili Boží zákaz, a tím naprogramovali do každého dalšího člověka to, aby také porušoval Boží zákony. První hřích vypůsobuje u dalších lidí mnoho a mnoho osobních hříchů, za které je člověk odpovědný Bohu. A osobní hříchy nejsou nic jiného než další porušování Božích zákonů a pravidel. Během svého života nakupí každý člověk mnoho hříchů, které mu zůstanou a pak za ně bude souzen před Božím soudem a odsouzen nebo najde Spasitele Ježíše Krista, vydá mu svůj život a Ježíš jeho hříchy odpustí, takže člověk už za ně odsouzen nebude. Ježíš byl už odsouzen za nás a Bůh netrestá dvakrát za stejnou věc. Bůh vyměřil člověku celý pozemský život na to, aby našel Spasitele. Pokud ho člověk nenajde a nepřijme, stanou se mu jeho hříchy osudné. Každý má Bibli k dispozici, v každém městě je mnoho církví, kde se vykládá a vyučuje Bible a v každé znovuzrozenecké církvi se člověk může dostat do vztahu s Ježíšem. A každý, kdo hledá, také najde. Bůh se mu dá poznat.