Pokud máte nějaké otázky, zavolejte nám 603 152 905 nebo napište na info@cirkevmilost.cz." /> Křesťanské centrum Milost - Úvod

Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co jsou démoni?

Démoni jsou velice zlé, ale inteligentní neviditelné duchovní bytosti, které patří do satanovy říše a mají přímou souvislost se zemí. Patří do spodní hierarchie moci v satanově království a mají za úkol všemi možnými způsoby trápit a ničit lidi. Jelikož nemají tělo, mají nutkavou potřebu přebývat v těle, proto lezou do těla člověka nebo zvířat. Každý démon má svůj specifický obor činnosti a když vleze do člověka, tak se usiluje se skrze člověka projevovat. Za mnohým zdánlivě lidským jednáním nebo vlastnostmi, i za nemocemi stojí často démoni.

Pokud je člověk od démonů vysvobozen, tak se uzdraví nebo přestane zle jednat nebo mluvit. Démoni stojí např. za kouřením, alkoholismem, zuřivostí, manipulací, za duševními nemocemi, za některými fyzickými nemocemi, za sebevraždou, za vraždou, za týráním, za vulgárním mluvením, za nevěrou, za závislostmi atd. Je jich velmi mnoho. Projevují se neustálým nutkáním, tlačením k té dané činnosti skrze myšlenky. Nedají člověku pokoj, dokud to nevykoná a potom člověka obviňuje svědomí, protože ví, že to není správné. Pokud je člověk pod velmi silným útlakem démonů, jeho svědomí už nefunguje a člověk ví, že se nemůže bránit.

Démoni jsou silnější než člověk, vždy ho přemůžou. Jediné řešení je se jich zbavit. Pokud člověk nemá osobní vztah s Bohem a nepatří mu, tak nemá žádnou ochranu před démony, ani nemůže rozpoznat, že démoni v jeho životě pracují, natož aby se jich zbavil. Zbavit se démonů lze jen tehdy, že člověk přijme do svého života někoho silnějšího než jsou démoni, a to je Bůh - Ježíš Kristus a začne žít pod jeho vládou. V důsledku tohoto démoni člověka začnou opouštět, jelikož jsou vytlačeni větší mocí a silou. To se děje skrze vyhánění démonů, také se tomu říká exorcismus, což je běžná praxe v letničně - charizmatických církvích.

Pokud máte problémy s démony, přijďte, rádi vám pomůžeme!
 

Pokud máte nějaké otázky, zavolejte nám 603 152 905 nebo napište na info@cirkevmilost.cz.