Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Existuje sedmé nebe?

Lidé často říkají - ty jsi z toho v sedmém nebi, máš radost jako v sedmém nebi atd. Kde se tyto výroky vzaly a jsou vůbec pravdivé?

Podle Božího slova existují tři nebe. První nebe je to viditelné, je to označení pro atmosferu, oblohu a vesmír. Další dvě nebe jsou pro lidské oko neviditelné, ale existují. Druhé nebe se nachází hned kolem země a je to satanovo království. Každý, kdo chce neligitimním způsobem (čili ne podle Božích pravidel) vstoupit do duchovního světa, se dostane do tohoto druhého nebe. Všichni věštci, kartáři, léčitelé a další okultisti získávají informace zze satanova království. Tyto informace mohou být lživé nebo polopravdivé, co se týče faktů, nicméně cílem satana a jeho služebníků je člověka okrást a zničit, takže ýsledkem těchto průlomů do satanova království je to, že život člověka začnou ovládat démoni a postupně ho rozloží a zničí. Je to jen otázka času, než člověk zažije těžké krachy osobní nebo rodinné. Bůh nenávidí okultismus a každý, kdo se tímto zabývá aktivně nebo pasivně se dostává pod prokletí.

Třetí nebe je Boží království. Je to jkrálovství, které celé leží pod vládou velmi dobrého milujícího Boha, jehož hlavní charakteristikou je pravda, spravedlnost, láska a radost. Do tohoto království se lze dostat jen skrze Ježíše Krista. Jiným způsobem se nelze s tímto královstvím spojit. Znovuzrození křesťané mají volný přístup do tohoto království, proto halvní charakteristikou jejich života je právě láska, pravda, spravedlnost a radost. Toto nebe je označováno také jako sedmé, ale ne ve smyslu počtu nebí, ale proto, že sedmička je podle Bible číslo plnosti, celistvosti. Takže třetí nebe je maximum dobrého, které člověk může zažít. Pokud mluvíme o věčném životě, tak věčný život existuje pouze v tomto třetím nebi. Cíl druhého nebe je zatracení a peklo.

Naše země se nachází pod vládou druhého nebe, je součástí satanova království a pouze lidé, kteří vědomě následují Ježíše Krista jsou Pod vládou Božího království, i přesto, že žijí na této zemi. Cílem je, aby se co nejvíce lidí dostalo pod vládu Božího království a dostalo se pryč z pod moci satanova království a démonů.