Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak mohl Bůh zemřít?

Bůh je Bůh a jako takový zemřít nemůže. On je nesmrtelný, je věčný. Stejně tak  Kristus jako Boží syn, který má rovněž božskou podstatu, je nesmrtelný a nemůže zemřít. Aby Bůh mohl svého syna poslat na smrt, aby zemřel za nás zástupnou smrtí , a tím naplnil ten trest, který patřil nám za naše hříchy,  musel se Kristus nejprve stát člověkem. Takže se narodil jako člověk do Ježíše Nazaretského. Získal lidskou podstatu tady na zemi, takže už nebyl více nesmrtelný, ale podléhal smrti jako každý jiný člověk. Další důležitá věc je, že by Ježíš nemohl zemřít ani jako člověk, protože nikdy nezhřešil. Bůh vydal zákon, že trestem za hříchy je smrt. Ale pokud Ježíš nezhřešil, nemohl být ukřižován. Jelikož byl ale Boží plán pro Ježíše, aby zaplatil trest za nás, musel tudíž umřít. To se mohlo stát jen tak, že na Něj Bůh Otec vložil všechny naše hříchy. Tímto způsobem se Ježíš stal smrtelným a mohl být ukřižován. Nebyly to jeho hříchy, byly to naše hříchy. Pouze v tomto okamžiku měla smrt na Ježíše právo. Ježíš byl tedy ukřižován kvůli nám a pro nás, naplnil trest a třetí den ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Ježíš se vrátil nejprve do svého lidského těla a pak v tomto lidském těle vystoupil do nebe, aby dostal odměnu za svoje vykupitelské dílo pro všechny lidi. Od  této chvíle získal Ježíš Kristus opět svoji božskou podstatu, je nesmrtelný, věčný, už nikdy nezemře, už se nikdy neobětuje. Jeho vykoupení je platné už napořád pro každého člověka. Jen přijetím jeho oběti může být člověk zachráněn pro věčnost. Ježíš udělal pro lidi vše, co mohl, aby nám otevřel cestu do věčnosti a k Bohu. Vezměte si od Boha tento dar!