Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak se dostala do světa smrt?

Smrt nepochází od Boha. Bůh je věčný život a s Ním nemá smrt nic společného, naopak smrt je Boží nepřítel a vzkříšením Ježíše Krista byla právě smrt poražena.

Smrt pochází ze satanova království a je zároveň výsledkem hříchu. Bůh stvořil první lidi Adama  a Evu a řekl jim, že pokud sní ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, tak zemřou. První lidé měli věčný život a chodili s Bohem každý den a od Něj znali dobré. Ovoce tohoto stromu jim ale nabízelo poznat zlé, a to v prvé řadě smrt jako ztrátu věčného života, v druhé řadě jako fyzickou smrt.

Oba dva první lidé snědli zakázané ovoce, a tím pádem pozvali do svého života a do každé generace lidí po nich zlo ve všech možných podobách a formách a samozřejmě v první řadě smrt. Smrt je duchovní bytost, přišla a zabila v nich věčný život a oni ztratili vztah s Bohem a možnost přístupu k Bohu. V tomto stavu se pak narodil každý další člověk, bez věčného života, čili bez vztahu s Bohem. Ten je potřeba opět získat, aby měl člověk opět věčný život.

Potom Bůh řekl, že člověk poznal dobré i zlé a nechtěl, aby člověk jedl ovoce dalšího stromu, a sice stromu života. Pokud by to člověk udělal, nikdy by už nezemřel ani fyzicky a musel by žít v tom zlém pořád, proto mu Bůh zabránil v přístupu k e stromu života tím, že ho z ráje vyhnal. Tím vlastně člověka zachránil, protože člověk žije  v tomto zlém světě a setkává se se zlem jen po dobu svého pozemského života. Na druhou stranu může zažívat i dobré, které pochází od Boha a každý se svým způsobem života rozhoduje, jak bude jeho život vypadat, či bude naplněn dobrými nebo zlými věcmi.

Cílem života člověka tady na zemi je opět získat věčný život. Neexistuje větší cíl. Pokud ho člověk získá, má před sebou celou věčnost v úžasné Boží  přítomnosti. Pokud ho nezíská, ta k po fyzické smrti zažije už jen zlo a žádné dobro více. Podle Boží spravedlnosti musí takový člověk sestoupit do pekla, kde už z Boží dobroty není nic, pouze samé zlo, trápení, bolest a utrpení, jelikož je člověk vydán na pospas démonům a dalším služebníkům satanova království k tomu, aby ho trestali za jeho hříchy. V pekle je obrovský křik, žal, bolest a naprostá beznaděj, protože to nikdy neskončí. Největší tragédie pozemského života člověka je, když skončí v pekle! Velmi Vás před tím varuji! Hledejte Boha, dokud je čas ho najít!