Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Kdy bude konec světa?

Čas od času tato otázka napadne každého člověka, který se dívá kolem sebe a vidí, co se děje ve světě, jak se svět kazí. Člověk si položí otázku, jak to asi všechno skončí, kam to dospěje a kdy to bude? To, že tento svět jednou skončí, je úplně bezpochyby. Jednak kvůli tomu, že vše viditelné má počátek a konec a jednak proto, že pokud se něco stále kazí, tak musí dojít do bodu úplného zkažení. Takže tento svět se jistě úplně zkazí, ale pouze do té míry, kterou Bůh dovolí a potom bude svět zničen. Zničení nastane tak, že Bůh se ve své slávě, která se projevuje jako spalující oheň přiblíží k zemi a země shoří. To bude čas, kdy Bůh zasedne jako soudce a bude soudit každého člověka za jeho život. Zároveň Bůh stvoří novou zemi, kam ale přejdou pouze lidé, kteří získají od Boha věčný život. Kdo nebude mít věčný život, ten zahyne tak jako tak. Ateisté a materialisté si myslí, že po smrti nebude nic, ale to je velký omyl. Tělo člověka se sice dočasně rozpadne, ale duše žije dál a člověk si vše uvědomuje a vnímá i po fyzické smrti. Po fyzické smrti se člověk až do konečného soudu odebere na místo, které si tady na zemi zvolil. pokud přijal od Boha odpuštění svých hříchů, tak do nebe. pokud na něm jeho hříchy zůstanou, tak do pekla, čili do vězení pro hříšné duše. Kdy tedy nastane konec Světa? Jsou různá náboženství nebo sekty, které se snaží konec světa vypočítat. I vědci se na základě svých znalostí snaží odhadnout konec světa. To vše je ale úplně zbytečné, jelikož Bůh ve svém slově říká, že nikdo neví dne ani hodiny. Takže tento čas si Bůh ponechal ve své kompetenci a jedině On ten čas zná úplně přesně. My máme k dispozici jeho slovo, ze kterého můžeme pochopit, jaké události budou konci světa předcházet, což je měřítkem toho, jak rychle se konec světa blíží. Bohu nejde o to, abychom přesně věděli, kdy to bude, ale abychom se na to připravili a v této připravenosti žili v důvěře, že Bůh ví, co dělá. On to dělá úplně nejlépe a až to nastane, tak pro vás to bude příjemný přechod do věčnosti. Připravit se znamená žít v plném vztahu s Ježíšem Kristem a zachovávat jeho slovo na každý den! Pokud ještě nemáte vztah s Ježíšem Kristem jako svým Spasitelem a Pánem, neváhejte přijít za námi!