Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Mohou do života člověka zasahovat zlé síly?

Ano, mohou a dělají to. Teď nemám na mysli přírodní katastrofy nebo jiné zlé události, které mohou život člověka nějak ovlivnit, ale mám na mysli neviditelné duchovní síly, které jsou inteligentní a cíleně ovlivňují život člověka. Lidé si myslí, že když něco nevidí, tak to neexistuje, ale to není pravda. Své myšlenky nebo slova také nevidím, přesto existují a ovlivňují mě. Tyto síly nebo lépe řečeno bytosti člověk také nevidí, ale zakouší výsledky jejich práce. Práce těchto sil jde vidět za sebevraždami, vraždami, válkami, závislostmi, násilím, ukrutností, lhaním, krádežemi, týráním atd. Žádný normální člověk tyto věci nechce a přesto existují a jsou silnější než lidé. Materialisté mluví o nemocech, úchylkách, duševních poruchách, ale to je jen ta část pravdy, která jde vidět nebo vědecky či lékařsky dokázat. Druhá část pravdy je neviditelná a pouze člověk, který má osobní vztah s Bohem, může těmto věcem rozumět. Boží slovo říká, že kdo je duchovní (myšleno mající vztah s Bohem), ten rozumí všemu, dokáže to posoudit, neduchovní člověk ty věci nechápe.  Cílem těchto bytostí je člověka zničit, okrást a zabít. Nezažili jste, že něco budujete, třeba nějaký vztah a ten se pak najednou rozpadne, ani nevíte jak. nebo vychováváte dobře děti a ty se pak zapletou např. do drog? To se neděje náhodou. Ale pokud tyto síly existují a ovlivňují můj osud, jak se jim dokážu bránit, když je ani nerozpoznám? Je potřeba jít k lidem, kteří tyto síly znají, a to jsou lidé v církvích. Tady může člověk určitou pomoc získat - osvobození od těchto zlých sil. Pokud chce člověk rozumět duchovním věcem a mít stabilní nadvládu nad těmito silami, je potřeba obrátit se k Bohu, jelikož Bůh zajišťuje tuto nadvládu nad nimi a dokáže život člověka od nich úplně osvobodit.