Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Platí ještě dnes desatero přikázání?

Mnoho lidí si myslí, že desatero přikázání je zastaralé, že platilo pouze v tehdejší době a dnes v moderní době, v době pokroku a vědy, je už neaktuální. Ale to není pravda. Bůh stanovil desatero přikázání ne jako zákon, který se musí dodržovat, ale jako pravidla pro život a na ochranu života, aby se člověk nedostal do problémů, které nebude potom umět řešit a velmi ho to poškodí. Bůh desatero nikdy nezrušil a stále očekává, že pokud lidé chtějí mít dobrý život, tak se tím budou řídit. V desateru jsou obsažené pouze velmi jednoduchá, ale velmi účinná pravidla pro  dobrý a kvalitní život. Pokud někdo chápe desatero jako zákon, který je velice přísný a musí se dodržovat, tak se velmi mýlí. Desatero není zákon, ale pravidlo. Mnoho lidí říká, že podle desatera se nedá dnes žít. Ale to také není pravda. Všechno je otázka rozhodnutí. Budu žít takový život, pro jaký se rozhodnu. Když budu tato pravidla porušovat, dostanu se do problémů. Když budu tato pravidla dodržovat, budu mít velmi dobrý život. Častá námitka je, že se všechno nedá dodržet s tím, jak se mění doba. Ale toto také není pravda. Bůh vyhlásil pravdy, které jsou neměnné a platí pro jakoukoliv dobu a jakoukoliv společnost. Boží principy a pravidla se nemění, jsou stále platná a stále stejná. Proto je také možné se na Boha a jeho slovo úplně spolehnout. Každý člověk je zodpovědný sám za sebe, co si zvolí. Koneckonců první přikázání je, že nebudeš mít jiného Boha, kromě toho pravého Hospodina a když člověk toto udělá, že se odevzdá pravému Bohu, tak Bůh mu dá potom milost a sílu k tomu, aby všechna ostatní pravidla lehce zachoval a naplnil. Pokud člověk uctívá řadu jiných bohů - jako jsou např. peníze, kariéra, děti, práce, sám sebe, nějakého koníčka, sport nebo cokoliv jiného - toto všechno jsou jiní bohové, tak bude mít tak jako tak rozbitý, chaotický a nedobrý život. Desatero je fantastický návod na to, jak mít naplněný a dobrý život. A co je obsahem desatera?

  • nebudeš mít jiného Boha kromě Hospodina, tvého Boha
  • nezobrazíš si Boha ničím ( žádné zpodobeniny Boha nebo Božího syna)
  • nepoužívej Boží jméno nadarmo ( žádné ježíšmarjajosef)
  • odděl pro Boha jeden den ( jdi do církve)
  • cti svoje rodiče
  • nezabíjej
  • nežij v nevěře
  • nekraď
  • nelži o svém bližním
  • nezáviď svému bližnímu nic