Duchovní svět


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč bych měl věřit v peklo? Já tomu nevěřím!

Toto je častá otázka, mnohdy ještě s dodatkem, že lidé zažívají peklo už tady na zemi, a to, že jim už stačí. Takže, co je vlastně peklo? Podle Bible je peklo duchovní skutečnost - osoba a zároveň místo pod zemí. Peklo jako osoba si přijde pro každého nespaseného člověka v okamžiku fyzické smrti a umístí ho do místa - pekla, což je vězení pro hříšné duše do okamžiku posledního soudu.  Bible říká, že pokud člověk hřeší proti Bohu, přestupuje jeho přikázání a pravidla, nachází se už tady na zemi pod Božím odsouzením, pod Božím hněvem. Pokud na této cestě hříšného života setrvá, skončí ve vězení pro duše, čili v pekle. Pokud najde Spasitele a obrátí se celým životem k Bohu, získá věčný život a otázka pekla ho už více nestraší. Kdo má věčný život, do pekla nepřijde, protože místo něj už byl odsouzen  a peklem prošel Ježíš Kristus - jeho Spasitel. V pekle je člověk bez těla, je tam pouze jeho duše, ale prožívá tam všechny žádosti a touhy, které měl tady na zemi, nicméně je nemůže naplnit. Zažívá žízeň, ale nemůže se napít, zažívá bolest, ale nemůže si od toho ulevit, zažívá duševní trýzeň, ale nemůže mu nikdo pomoci. A tak bychom mohli pokračovat. Navíc je vydán napospas duchovním bytostem zla, kteří jsou silnější než člověk, a proto mu mohou ubližovat, jak chtějí. Proto také v pekle je velmi silný řev trápených a trpících lidí, kteří nemají žádnou naději na to, že se jejich situace změní. Každý, kdo se do pekla dostal v klinické smrti tvrdí, že strašnější řev, smrad a horší ponížení a beznaděj nikdy nezažil. Na zemi neexistuje žádné takové místo ani žádná podobná situace. Lidé, kteří tam jsou, vědí, že to je definitivní. V nebi je vše dokonalé, dobré, příjemné, krásné, prostě nebe je fantastické. Na zemi se mísí dobro a zlo - jsou tu hodnoty od Boha jako je radost, láska, pomoc, naděje atd., ale jsou tu i zlé věci od ďábla jako vraždy, lži, krádeže, fanatismus atd. V pekle není nic z Boha, pouze to, co je z ďábla, proto je peklo tak kruté a zlé. Bůh nechce, aby se lidé dostali do pekla. Nicméně Bůh je spravedlivý a jako rodiče trestají své děti za zlé rozhodnutí a skutky, tak i Bůh připravil čas zúčtování pro každého člověka. Peklo je místo a způsob zaslouženého trestu. Existence pekla je úplně logická. Zlo nezůstane nepotrestáno. V každém městě ustanovil živé církve (ne kostely), které pomáhají lidem najít Spasitele, a tím zachraňují lidi před peklem a věčným odsouzením. Každý člověk má také k dispozici Bibli, kde Bůh nechal zaznamenat vše, co člověk potřebuje vědět, aby mohl být spasen. Pouze tady na zemi je možné obrátit se k Bohu a získat věčný život a žít každý den s Bohem. Proto přijďte do církve.