Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak poznám, co je pravda?

Toto není těžký úkol. Bible jasně učí, že pravda je Bůh a vše, co vychází z Boha, čili jeho myšlenky, jeho slova, jeho jednání, jeho hodnocení věcí, jeho skutky...........Každý, kdo má osobní vztah s Bohem, to znamená, je znovuzrozený křesťan, má přístup k Bohu, tedy k pravdě a může ji poznávat. Toto je velmi důležité, protože když člověk věří lžím, tak se stává jejich otrokem a nemůže se z nich dostat. Může to být dokonce až takové, že čím více člověk přijímá různé lži, tím více se jeho život kazí a ničí a člověk se dostává do větších a větších problémů. Pouze pravda má schopnost člověka osvobodit a postavit  ho na správnou cestu, ukázat mu, co je správné. Bůh poslal do tohoto světa Ducha svatého, což je třetí Boží osoba. Duch svatý je neviditelný, ale má jeden z úkolů, že člověku v jeho duši potvrzuje, co je pravda a co pravda není. Duch svatý nejedná všude, pouze v církvi a tam, kde se vyučuje Boží slovo. Takže když se na bohoslužbě mluví o různých věcech z Bible, tak Duch svatý dosvědčuje každému přítomnému, že to je pravda. Samozřejmě ta bohoslužba musí být pravdivá, podle Boha, jelikož jsou i falešné bohoslužby, kde Duch svatý přítomen není a nepotvrzuje člověku to slovo. Takže na pravé bohoslužbě,  když se mluví o věcech, o kterých by člověk mohl svým rozumem pochybovat, přichází do duše člověka svědectví o tom, že to je úplná pravda. Toto dělá Duch svatý i při rozhovorech s křesťany. Každý člověk může porozumět z těchto rozhovorů, že se skutečně mluví pravda. Pak je samozřejmě na každém člověku, zda tu pravdu přijme nebo odmítne. Pokud ji přijme, Duch svatý ho povede do obrácení se k Bohu, pokud ji odmítne, posílí se v jeho životě lež a otroctví hříchu. Bůh neponechal nic náhodě. On sám se stará o to, aby člověk mohl uvěřit pravdě a přijmout ji. Na lidech je jen to, aby přišli na místo, kde se káže a vyučuje pravda, čili do církve na bohoslužbu.