Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jestli je Bůh, tak proč jsou války?

Odplatou za hřích je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu, našem Pánu. Řím. 6,23 Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3,16 Lidé často říkají, kdyby byl Bůh, tak by nebylo zlo, války, malé děti mi neumírali nebo se nerodili nemocné. Myslí si, že buď Bůh vůbec není nebo že je zodpovědný za toto zlo. Ale ani jedna z těchto myšlenek není pravdivá! Bůh existuje a velmi miluje člověka, tudíž by mu nikdy nezpůsobil cokoliv zlého. Bůh je velmi dobrý, naplánoval pro člověka šťastný, spokojený a naplněný život, ale člověk sám si zvolil jinou cestu. Vybral si cestu vzpoury proti Bohu, cestu porušování Božích přikázání, která byla lidem dána pro dobrý život, a cestu hříchu. Každý, kdo jde po této cestě musí nutně zakoušet různé formy zla ve svém životě i v životě svých blízkých. Války, nemoci, trápení, bídy, boje, sváry, nespravedlnosti a neštěstí jsou nutné důsledky hříšného způsobu života. Člověk tím, že se vzbouřil proti Bohu, se automaticky dostal pod vládu ďábla, který je původcem všeho zlého. Od něj pochází to, že tyto zlé věci se realizují v životě člověka a lidstva. Bůh miluje člověka, proto ho chce vysvobodit z této zlé cesty, ze života hříchu a uvést ho pod svoji vládu - vládu lásky. Toto je možné jen tak, že člověk pozná svoji hříšnost, jejímž důsledkem je smrt a ztráta dobra, ztráta věčného života a porozumí tomu, že, aby ho Bůh z tohoto stavu zachránil, tak za člověka vydal svého Syna Ježíše Krista na smrt. Ježíš vzal na sebe naše hříchy a důsledky hříchů a kvůli nim zemřel, sestoupil do pekla a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých, aby každý, kdo ho poprosí o odpuštění svých hříchů a učiní ho Pánem nad svým životem, mohl chodit po cestě pravdy a života. Pokud se člověk dostane pod Boží vládu, tak Bůh začne likvidovat tyto zlé důsledky hříchu v jeho životě a změní ho, aby mohl člověk žít dobrý život. Bohu se nelíbí, že lidé trpí kvůli svému hříšnému způsobu života zlem, proto Bůh dává lidem možnost, aby z toho vyšli a na člověku záleží, jestli z toho vyjde nebo ne. Bůh nikoho nenutí! Bůh neudělá to, že hned zničí každé zlo na světě, protože by to nebylo spravedlivé. Lidé páchající zlo mají stejnou šanci se z toho dostat pryč jako ti, kteří to už udělali. Každý má na to celý svůj pozemský život. Buď získá věčnost nebo ji definitivně ztratí. Někdo se odevzdá Bohu jako mladý, někdo až na smrtelné posteli, někdo vůbec. Na Božím soudě posoudí Bůh vše naprosto spravedlivě.