Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jsem dobrý člověk, nikdy jsem nikomu neublížil. Proč bych měl přijít do pekla?

Člověk má svoje lidská měřítka na to, co je dobré a co dobré není. A podle lidských měřítek je mnoho lidí, kteří jsou ve svých očích nebo i podle druhých lidí dobří a hodní. Toto však před Bohem nehraje velkou roli, protože Bůh jako stvořitel má úplně jiná měřítka a požadavky na člověka. To, co je pro člověka závažný hřích, pro Boha být nemusí a to, co pro člověka není žádný hřích, může být pro Boha velmi závažný hřích. Jelikož ale Bůh bude soudit každého člověka, tak nemá smysl diskutovat o lidských měřítkách, ale zařídit se podle těch Božích. Podle lidských měřítek by si člověk nezasloužil peklo, ale podle Božích měřítek si peklo zaslouží. To, co je důležité, je to, proč se člověk vůbec dostane do pekla. Mnoho lidí si myslí, že je to v prvé řadě kvůli svým hříchům. Ale to není tak docela pravda. Každý člověk má hříchy, někdo větší, jiný menší, takže by se měli správně dostat do pekla všichni. To znamená, že o tom, jestli se dostane člověk do pekla nebo ne , rozhoduje jiná věc, a sice, jestli se svých hříchů zbaví tak, jak to Bůh pro člověka připravil nebo ne. Boží cesta je odpuštění hříchů skrze Spasitele Božího syna Ježíše Krista, což obnáší vydat svůj život v Ježíši, uvěřit v jeho zástupnou oběť na kříži za tebe a za mne a uvěřit v jeho vzkříšení. Pouze živý vzkříšený Ježíš může člověku odpustit jeho hříchy, protože on se za ně nechal potrestat, aby nemusel být potrestán člověk. On kvůli nim zemřel, ale kvůli sobě byl vzkříšen. Takže v první řadě rozhoduje o tom, kdo se dostane do pekla a kdo ne, ne to, kolik a jaké má člověk hříchy, ale jestli využil Boží nabídky na odpuštění hříchů nebo ne. Pokud toho člověk nevyužije, zcela jistě se dostane do pekla a je úplně jedno, jak moc byl podle lidských měřítek dobrý a hodný. Bůh je Bůh a on stanovuje podmínky a cestu.