Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč je v člověku dobro i zlo?

Člověk byl stvořen velmi zvláštním způsobem, úplně jiným, než všechna zvířata, proto také nepatří ke zvířatům, není to nejvyšší forma živočišného světa, ale člověk byl jako jediný stvořen na obraz Boží a jako takový má výsadní postavení mezi stvořenými. Na stvoření člověka vzal Bůh dva rozdílné materiály. Jeden byl prach země. Ale tento prach nebo tato hmota se už v době stvoření člověka nacházela pod Božím odsouzením, proto tento materiál měl v sobě potenciál nedokonalosti. Z prachu stvořil Bůh tělo. Druhý materiál byl přímo od Boha, a to byl Duch Boží, kterého Bůh do těla člověka vdechl, a tím tělo ožilo a člověk se stal živou bytostí. Duch od Boha byl naprosto dokonalý, bez jakéhokoliv nedostatku. Tímto způsobem se do člověka dostaly dvě odlišné substance, které vytvářejí neustálé napětí v člověku. K tomu se přidalo ještě to, že člověk zhřešil proti Bohu, čímž se i celý život člověka dostal pod vládu hříchu a zla.  A tato nerovnováha se ještě prohloubila. Lidský duch zemřel, lidská duše se dostala pod vládu zla. Bůh vložil do člověka svědomí, které pomáhá člověku zorientovat se v tom, co je zlé a co je dobré. Pokud svědomí funguje, ukáže člověku celkem přesně, co je správné a dobré. takže člověk vesměs ví, co je dobré a správné, ale nemá sílu to dělat, jelikož vše ostatní z jeho života je pod vládou hříchu a zla. Tento rozpor mezi tím, že vím, co je dobré a nedělám to, vytváří v člověku neustálou nespokojenost, nevyrovnanost, vnitřní napětí a boj. Takže v člověku je obojí - dobré od Boha a zlé od ďábla skrze hřích. To, o co jde, čeho bude víc a co zvítězí. Boží vůle je, aby se člověk dostal úplně pryč z pod vlády hříchu a dostal se plně pod Boží vládu, čímž se duch, duše a tělo člověka podřídí Bohu a tento rozpor se vyeliminuje. Bůh chce, aby se lidé k Němu celým srdcem obrátili, protože Bůh je dobrý a chce se o člověka postarat a pomáhat mu. Chce dát člověku věčný život. Bůh ví, že bez věčného života člověk skončí v úplném zatracení a život tady na zemi prožije nedobře.