Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč nevím, jak se mám správně rozhodnout?

Tento problém má každý člověk, který nemá osobní vztah s Bohem. Bible říká, že Bůh je světlo a když někdo nemá světlo, tak chodí ve tmě a bez světla ve tmě se věci řeší pokusem a omylem. Jinak to nejde. Zkuste jít nějakou štolou ve skále, kde není žádné světlo. Jdete pomalu, nejistě, často se zastavujete, máte strach, a pořád se snažíte rukama a nohama kontrolovat, jestli není před Vámi nějaké nebezpečí. Přesně takto vypadá život člověka bez Boha - bloudí, neví, které rozhodnutí je správné, zkouší to, tápe, jde pomalu, proto mnoho dobrých věcí vůbec nezakusí, protože k nim nedojde nebo skrze špatná rozhodnutí je mine. To je normální, že člověk bez Boha neví, co má dělat, jak to má dělat. Dělá věci tak, jak si myslí, že jsou podle něj správné, ale může to být úplně špatně.  

Ale Bůh zná člověka nejlépe, On ho stvořil, takže On ví, jaká cesta je pro člověka ta nejlepší a jedinně Bůh může člověku tuto cestu ukázat. Potom člověk po cestě běží, vyhne se nástrahám a pastem, nejde po cestě, která je slepá a nikam nevede, protože má světlo a Bůh ho dovede vždy do těch správných rozhodnutí. Je mnoho nevěřících lidí, kteří jdou ve svém životě po úplně špatné cestě, stanovují si falešné cíle, ty následují a potom se diví, že jsou nešťastní, zahořklí, plni problémů a nenaplněného života. Navíc jejich cesta skončí v pekle, kde musí být nutně potrestáni za to, že promarnili svůj život, který jim Bůh svěřil do správy, tím, že žili život mimo Boží dokonalý plán, mimo jeho dokonalou vůli, která je pro daného člověka to nejlepší. Proto je potřeba se co nejdříve obrátit k Bohu, aby se člověk dozvěděl smysl svého života a tu cestu, po které má jít a přestal promarňovat svůj život špatnými rozhodnutími. Vždyť kolik dobrého života stojí člověka to, když si vybere špatného životního partnera, špatnou práci, špatné přátele........? Co všechno ho stojí, když svými zlými charakterovými vlastnostmi ničí lidi kolem sebe nebo jeho ničí lidé kolem něj? Když člověk udělá špatné finanční rozhodnutí, může přijít o všechno a zničí celou svoji rodinu.....

Toto vše nemusí být, když člověk pochopí, kam to vedlo, když se snažil sám vést svůj život a dá prostor Bohu, aby Bůh převzal vedení nad jeho životem a vedl ho Bůh. Bible říká:" Vyzkoušej Boha a poznáš, že je dobrý!" Pak budeš vědět, co máš dělat, jak to máš dělat a proč to máš takto udělat. To je úplně jiný život.