Proč?


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč se mi dějí zlé věci?

Nemylte se, Boha nikdo neoklame. Co  člověk zasévá, to také sklidí.  Gal. 6, 7 Bůh všechno ví a všemu rozumí. Před Ním se není možné schovat nebo před Ním zakrývat své skutky, či myšlenky. Mnoho lidí si myslí, že mohou žít, jak chtějí a že se jednou postaví před Boha a všechno si s ním vyříkají. Ale to je velký omyl. Bůh bude soudit člověka naprosto spravedlivě, zhodnotí všechny okolnosti, ve kterých člověk žil a ze kterých vyšel. Stejně tak posoudí možnosti, které člověk měl na to, aby mohl jednat správně. Jeho soud nebude možné napadnout a stejně tak každý, kdo se před Něj postaví, bude úplně odhalen. Bohu není možné lhát. Lidé mají tendence schovávat se s tím zlým, co dělají. To už je tady od Adama a Evy. Ti také zhřešili před Bohem a hned se šli schovávat. Ale Bůh to věděl.  Člověk má tendence dělat zlé věci tajně a myslí si, že ho nikdo nevidí, ale Bůh ho vidí. Proto Boží slovo říká, že Boha nikdy nikdo neoklame, ale každý dostane odplatu za to, co dělal. Setba je každý skutek, každé slovo, každá myšlenka, vlastně celý život. Setba je vždy menší než sklizeň. Mnoho lidí má úplně zlý život proto, že jejich setba byla dlouhodobě zlá. Mluví zle, pomlouvají, nadávají, stěžující a pak se diví, že  toto vše dostávají zpět, ale v daleko větší míře.  Když někdo krade, bude okraden, když někdo lže, bude obelhán, když někdo podvádí, bude podveden...... Bůh sám bdí nad tím, aby se to dělo a sklizeň se dostavila ve správný čas. Ale Ježíš Kristus nás vykoupil z celé zlé setby, proto je možné ho požádat, aby zlou setbu odpustil a změnil člověka tak, aby jeho setba byla dobrá.