Rodina a manželství


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Chci věřit v Boha, ale co na to můj partner(ka)?

Toto je častá otázka. Obava z toho, co mi řekne můj partner (moje partnerka), když budu věřit v Boha a chodit do církve.  Vysměje se mi, pohrdne mnou, zesměšní mě, bude mě považovat za blázna, bude mi to vymlouvat, bude se kvůli tomu zlobit........? Tato obava je úplně zbytečná, pokud člověk rozumí několika základním pravdám, a sice:

  • Každý člověk je zodpovědný před Bohem sám za sebe. Až jednou bude člověk stát před Božím soudem, nebude se moci vymluvit na svého partnera (můj partner byl proti víře, on nechtěl atd). Toto Bůh prostě neakceptuje. Bůh každého z partnerů volá k obrácení se k Němu  v jiný čas a dává k tomu člověku vše potřebné. Partnera může zavolat třeba o něco později nebo o mnoho let později. To záleží na Bohu. On zná ten nejlepší čas pro každého.
  • Bůh hledá z každé rodiny jako prvního člověka, který se obrátí snáze. Zavolá ho k sobě, ten člověk se obrátí k Bohu a Bůh skrze něj jedná s celou jeho rodinou. Není pravidlem, jestli to je muž nebo žena nebo i dítě.  Pokud člověk následuje Boha pravověrně, většinou Bůh k němu přidá jeho rodinu záhy.
  • Bůh volá člověka v pravý čas, většinou je to proto, že  Bůh zná ďáblovy plány pro toho člověka a jeho rodinu  a chce od toho člověka ochránit a osvobodit. Velmi často se stanou v životě toho člověka, který odmítne Boží volání, nebo v jeho rodině, za krátkou dobu velmi zlé věci - ďáblův plán pro člověka. Bůh miluje člověka, proto ho volá k sobě, aby ďáblovy skutky v jeho životě zničil.
  • Bůh volá člověka do spasení 2x až 3x za život. Potřetí je to jen na přímluvu anděla, který má za úkol člověka střežit než odevzdá svůj život Kristu. Pokud člověk tuto příležitost nevyužije, ztratil celou věčnost. Boží spasení a velmi těžká oběť Ježíše Krista za nás je příliš drahá na to, aby ji člověk odmítl nebo upřednostnil před ní pomíjivé hodnoty jako je zaneprázdněnost, zájmy, práce, kamarádi nebo děti nebo partner(ka). Boží vůle je zachránit celé rodiny, ale má to svůj postup.
K Bohu je potřeba se obrátit hned, jakmile se v životě člověka objeví znaky toho, že ho Bůh volá - křesťanská literatura, přístup ke kázáním, pozvánky do církve, svědectví křesťanů atd. Jakmile se některé z těchto věcí začnou v životě člověka objevovat, je potřeba se zamyslet, zastavit a hledat Boha. Jít do církve, kam dostal člověk pozvání, aby se dozvěděl aktuální Boží řeč k sobě nebo do jakékoliv jiné znovuzrozenecké církve. Bůh chce zachránit nejdříve tohoto člověka a skrze něj jeho rodinu, příbuzné, známé a mnoho dalších lidí. Je to na Vás!