Rodina a manželství


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Ženit se nebo neženit se?

V dnešní době je velmi moderní se neženit a nevdávat, ale žít s partnerem nebo partnerkou jen tak, bez jakéhokoliv závazku. Lidé to ospravedlňují slovy, že je to ekonomicky výhodnější, že se lidé na sebe tak nenavážou, zachovají si vůči sobě svobodu, že je lehké potom takový svazek opustit atd. Argumentů je mnoho, ale všechny pocházejí od lidí, kteří nikdy nepochopili a nezažili podstatu manželství.

Otázka tedy je, je - li to správné? A odpověď je celkem jednoznačná. Je třeba se podívat na to, co to je manželství. Manželství stvořil Bůh jako smluvní vztah mezi mužem a ženou. Bůh stanovil pravidla a podmínky pro manželství.Pokud člověk tyto podmínky nenaplňuje, pak Bůh nehodnotí jeho vztah jako manželství a nebude na něj vztahovat svá požehnání, která jsou určena pouze pro manželství.

Manželství je duchovní, duševní a tělesná jednota mezi jedním mužem a jednou ženou. Podstatou duchovní jednoty mezi nimi je to, že oba mají osobní vztah s Bohem a každý den s Ním žijí a následují ho. Tato jednota je nejsilnější a nejstabilnější, dokáže udržet vztah, i když  jednota duševní nebo tělesná je slabá.

Podstatou duševní jednoty je právě to, že člověk řádně uzavře manželství se svým partnerem podle zvyklostí v tom daném národě. U nás je možné uzavřít manželství na úřadě nebo v církvi. Oba tyto způsoby Bůh akceptuje jako řádné uzavření manželství. A na takto uzavřené manželství dá Bůh své požehnání a ochranu. Manželství je smlouva, kterou spolu uzavírají dva lidé osobně a veřejně. Duševní jednota vznikne v okamžiku osobního a veřejného uzavření sňatku. V tomtéž okamžiku se život muže usadí v duši ženy a život ženy se usadí v duši muže. Dojde k hlubokému duševnímu propojení duší. Toto se samozřejmě nestane, pokud lidé spolu žijí bez uzavření smlouvy, tedy bez uzavření sňatku. Tito lidé si sice mohou na duševní rovině rozumět, nicméně neexistuje mezi nimi toto neviditelné pouto, které je  v případě krize udrží pohromadě, jelikož vytváří vědomí zavázanosti a sounáležitosti. Tyto svazky jsou snáze rozbitelné a povrchní.

Tělesná jednota se vytvoří celkem jednoduše, prostě partner musí tomu druhému vyhovovat i po tělesné stránce, ale tato jednota s přibývajícím věkem ztrácí na významu.

Pravé manželství je o vytvoření duchovní, duševní a tělesné jednoty muže a ženy, toto pouto je s přibývajícím věkem stále silnější, jen se mění piority a vrcholem tohoto vztahu je  maximálně možné poznání partnera nebo partnerky a vybudování velkých společných hodnot, do kterých patří samozřejmě  úspěšné děti a další  konkrétní cíle, které Bůh pro ten který pár připravil.  Dobré a plné manželství je tajemství, které mají možnost poznat ti, kteří naplní všechny Bohem stanovené podmínky. Takové manželství je obrovským požehnáním pro účastníky, děti i mnoho dalších lidí kolem. Stojí za to, o takový vztah usilovat!

Vztah bez řádného oficiálního sňatku není žádný skutečný vztah, jen nějaká levná náhražka skutečné hodnoty. Není dobré se na to nechat nachytat, vystřídat vícero partnerů a pak zůstat sám, protože člověk není schopen už nikoho k sobě najít.