Rodina a manželství


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Pomůže nevěra nebo rozbije vztah?

Nejprve je potřeba se podívat na to, jak Bůh naplánoval manželství. Bůh stvořil pro manželství jednoho muže a jednu ženu. Tím je už vyloučeno mnohoženství a homosexuální manželství. Dále Bůh ustanovil pro manželství jednotu duše, ducha a těla pro oba partnery. Pokud jsou lidé bez vztahu s Bohem, jejich duch je mrtvý a nemohou prožívat jednotu mezi sebou na duchovní rovině, což už samo o sobě, je velký problém, protože Boží slovo říká, že trojčlenný provázek se nesnadno přetrhne, čili Bůh naplánoval pro člověka jednotu ve všech třech oblastech, aby se manželství nedalo skrze vnější nebo vnitřní nepřátelské síly roztrhnout. Když tedy neexistuje duchovní jednota, pak zbývá duševní a tělesná jednota, což už není tak pevný svazek. Duševní jednota se může rozbít skrze dlouhodobé ubližování jednoho partnera druhému nebo naopak. Někdy je toho zlého tak moc, že to přeroste únosnou mez a vztah se po duševní stránce roztrhne. U Boha na tuto situaci existuje vždy milost k odpuštění a k obnově, kterou si každý z partnerů může od Boha vzít a opět svůj vztah obnovit. Bez Boha není na zničenou duši řešení. Tělesnou jednotu lze spolehlivě zničit skrze nevěru. Nevěra je podle Božího slova hřích, který vztahu v žádném případě nepomůže, ale nalomí ho, naruší a pokud je  opakovaná, tak celý vztah zničí. Nevěra zničí tuto tělesnou jednotu a částečně i duševní, jelikož zradí duši partnera, jeho odevzdanost, oddanost a věrnost. Takový člověk se cítí velice podveden, okraden a zrazen. Je moderní říkat, že nevěra pomůže už stereotypnímu vztahu, protože ho oživí. Nejlépe když tyto názory přicházejí od několikrát rozvedených odborníků, kteří tvrdí, že už na to všechno přišli. Ale člověk se nemůže učit od těch, kteří mají za sebou už pět manželství a kdyby šli do dalších, tak to dopadne stejně, ale od těch, kteří udrželi jedno manželství i přes různé těžké krize. Nevěra vztah jednoty mezi partnery tedy zničí. Po nevěře už ten vztah nebude nikdy takový, jako byl předtím a je úplně jedno, že si lidé nalhávají, že to je v pořádku nebo že to je lepší. Nevěra zasadí do života člověka takovou ránu, která znemožní mít takový plnohodnotný vztah mezi manžely, který Bůh pro člověka naplánoval. Je to stejné jako kdyby člověk do nějakého jídla nebo do malty přimíchal ingredienci, která tam vůbec nepatří a která celý ten výsledek naprosto znehodnotí. Podle Božího slova je nevěra tak závažný hřích, že v tomto případě Bůh povoluje rozvod, i když celá osobnost Boha je  z podstaty proti rozvodu. Pokud  se partneři i po nevěře chtějí smířit a svůj vztah napravit, Bůh jim v tom pomůže. Pokud ovšem jeden z těch partner nechce a dál provozuje nevěru, je rozvod oprávněný, protože ten vztah nebude fungovat a oba v něm budou trpět a Bůh nechce, aby člověk trpěl.