Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Je sebevražda hřích?

Ano, sebevražda je velmi těžký hřích a je stoprocentně jisté, že takový člověk skončí v pekle. Proč je to hřích? Protože život člověka nepatří člověku samotnému, ale je to dar od Boha. Bůh každého člověka naplánoval ještě dřív než stvořil svět. Takový pohled na věc, že vznik života je pouze chemie, je velmi zjednodušený. Samozřejmě procesy vzniku života jsou jasně dané a známé, ale ten, kdo je jejich původcem a stvořitelem je Bůh. Tyto procesy se nevyvinuly evolucí a nejsou dílem náhody. Bůh sám ustanovil tyto principy, ochraňuje je a dbá na jejich fungování. Život je tedy dar od Boha a každý člověk je odpovědný Bohu za svůj život a každý bude před Bohem souzen, jak se svým životem naložil. Žádný člověk nemá právo hazardovat se svým životem nebo ho předčasně ukončit. Časté námitky jsou:" Ale ten člověk má tak strašný život, že to už neunesl!" Ne! Bůh dává každému člověku možnost, aby se k němu mohl obrátit a Bůh je mocen a schopen a ochoten napravit a změnit jakýkoliv život, i ten naprosto nejhorší! Pokud člověk tuto možnost nevyužije a spáchá sebevraždu, pak ale nemůže obviňovat Boha, protože mu nedal šanci jeho život změnit. Navíc každý člověk je odpovědný za svůj život sám a každý bez výjimky má možnost svůj život odevzdat Bohu, aby mu Bůh pomohl a On mu rád pomůže! Bůh stanovil pro každého člověka konec jeho života, který je přesně daný. Do této Boží vůle nepatří žádná předčasná úmrtí z jakéhokoliv důvodu. Bůh řekl, že dává člověku 70 - 80 let života, to je obvyklý počet let, kterého se má člověk dožít. Někdo více, jiný o něco málo méně. A lidé většinou vycítí, když  druhý člověk zemře jindy než v ten pravý čas od Boha, že to je špatně. Podstatou sebevraždy je to, že člověk ukradne Bohu něco, co je jeho a čemu Bůh vymezil čas trvání a zničí to.  Ukradne mu život darovaný Bohem. Toto je velmi těžký hřích. Boha nikdo nesmí okrádat! Na druhou stranu takový člověk se dostane do pekla, čili do ještě větších trápení a muk, než zažíval tady na zemi a bude pozdě litovat svého rozhodnutí. Není pravda to, že po smrti si  všichni lidé ulehčí, tak, jak si to mnozí myslí. Ulehčení přijde pouze a jen pro spasené lidi, kteří už mají jistotu spasení a vztah s Bohem tady na zemi, proto je nezbytně nutné hledat Boha, najít ho a obrátit k němu celý svůj život. Z duchovního hlediska stojí za sebevraždou velmi silná zlá duchovní síla, démon, který našeptává člověku, že sebevražda je  vlastně jediné a správné řešení jeho bezvýchodné situace. To je samozřejmě lež, ale tento démon je silnější než člověk a je jen otázkou času, než člověka přesvědčí a přemůže a člověk opravdu sebevraždu spáchá. Pokud se už u člověka objevují myšlenky na sebevraždu a on se s nimi zabývá a tyto myšlenky jsou stále častější a intenzivnější, je potřeba vyhledat požádat o pomoc v církvi. Sebevražda je duchovní problém, nikoliv duševní a pouze Bůh může člověka od tohoto démona osvobodit!