Zdraví a životní styl


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Co je Boží vůle pro můj život?

Boží vůle pro každého člověka je v prvé řadě, aby se stal Božím dítětem, čili, aby byl spasen z hříchu, z pekla a z věčného zatracení a získal věčný život, to znamená, aby osobním způsobem poznal Boha a mohl zakoušet jeho každodenní dobrodiní a zaopatření. Do Boží vůle  patří to, aby člověk nebyl sám, měl svou rodinu, dobrého partnera, dobré děti, aby měl práci, která ho baví a je dobře ohodnocena, aby jsi měl velmi dobré vztahy se všem v příbuzenstvu, aby si měl dobré přátele, aby jsi byl úspěšný v rodině  i v práci, aby všechny tvé potřeby byly hojně naplněny, aby si byl zdravý, šťastný, spokojený, aby si věděl, co máš v životě dělat a čeho se máš vyvarovat, aby se ti dařilo vše, na co položíš svoji ruku, aby si dělal správná rozhodnutí, aby si překonal a vyřešil všechny těžkosti a problémy, aby si měl úctyhodné a dobré stáří, dobrou budoucnost......Toto je obecná Boží vůle pro každého člověka, pak existuje ještě osobní Boží vůle, která je pro každého člověka jiná. Do Boží vůle patří i to, aby si byl součástí jeho církve v regionu nebo městě, kde žiješ a sloužil Bohu způsobem, který On ti určil, protože jen tak můžeš mít jasný cíl a smysl života tady na zemi. Mimochodem bez toho, aby byl člověk součástí církve, tedy společenství lidí, kde Bůh jedná, není možné, aby poznal osobní Boží vůli  pro svůj život. Tu Bůh zjevuje skrze vyučování Bible v církvi. Toto celé a ještě mnoho jiných dobrých věcí pro člověka Bůh připravil jako svoji vůli. Ale jeho vůle se nedá naplnit bez Něj. Jen s Bohem a pod jeho vedením může člověk naplnit celou a dokonalou Boží vůli a prožít velmi dobrý a šťastný život už tady na zemi , a pak odejít do nebeského Božího království.  Proti Boží vůli stojí totiž celé satanovo království a všemi prostředky se snaží člověku bránit v tom, aby Boží vůli naplnil. Satan je silnější než člověk, takže se mu to lehce podaří. Vždyť kolik je lidí, kteří nemohou najít vhodného partnera, nemohou mít děti, nemají práci, jsou různě závislí, nemocní, mají rozbité vztahy, rodiny, neznají Boha a nejsou součástí církve atd. Pokud člověk nežije s Bohem ani nechce, je naprosto vyloučeno, aby  naplnil Boží vůli, jejíž naplnění mimochodem bude Bůh při posledním soudě od každého člověka vyžadovat,  proto  totiž člověka stvořil, s tímto cílem a účelem. Nenaplní - li člověk ve svém životě Boží vůli, nedošel do cíle, promarnil svůj život a je hoden odsouzení pryč od Boha do věčného zatracení. Je to naprosto spravedlivé. Je to stejné jako např. v zaměstnání, jestli člověk dostane úkol a nesplní ho, čeká ho nějaká sankce. Při opakovaném nesplnění daných úkolů, musí práci opustit, neobstál. Takže takový člověk bude muset opustit fantastické nebe a fantastickou Boží přítomnost a bude odsouzen do zatracení. Proto je potřeba se co nejrychleji obrátit k Bohu a stát se součástí neviditelného Božího království už tady na zemi, kde vládne Bůh a On člověku pomůže poznat a naplnit jeho celou Boží vůle. Boží vůle pro člověka je to nejlepší a nejdokonalejší, co může člověk tady na zem získat. Neváhejte, přijďte do církve a my Vám pomůžeme!