Zdraví a životní styl


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jaký je skutečný smysl jógy?

Jóga není tělesné cvičení, jak si mnoho lidí myslí. Jóga je sice takto prezentována a je vypracováno mnoho studií na to, jak cvičení jógy zlepšuje tělesnou kondici a všechny možné zdravotní problémy, jak podporuje koncentraci, jak uvolňuje napětí v člověku atd. Všemi těmito účinky je jóga ospravedlňována jako něco dobrého a pozitivního pro člověka. Dnes už se ví i to, že jóga má i složku duchovní, ale lidem se lehce namluví, že na duchovní úroveň jógy se dostat nemusí, když nechtějí.

Skutečnost je ale úplně jiná. Jóga nikdy neměla dvě složky a nikdy nebyla žádným tělesným cvičením. Stačí se zeptat skutečných jógínů a ty se  Evropanům jen vysmějí, že věří takovým hloupostem, že jóga je tělesné cvičení a že pomáhá zlepšit zdravotní stav. Jóga od začátku byla vytvořena jako meditační technika hinduismu, která měla za úkol uzpůsobot tělo a duši člověka na to, aby se mohl lehce otevřít pro duchovní svět. Samozřejmě pravá podstata je schovávána za vznešená slova, že se zbavímre falešného egy, že objevíme to, co je pravé atd.

Pravda je ale taková, že autorem jógy je ďábel a ten má pouze jeden cíl, a to, aby dostal do života a osudu  a těla  a duše človka co nejvíce svých služebníků - démonů - aby tito mohli život člověka co nejsnáze ničit. Celý účel jógy je tedy tak uvolnit tělo skrze tělesné techniky a duši skrze meditační techniky, aby démoni mohli vniknout do života člověka. Jóga je obrovský ďáblův podvod na lidech a skuteční jógíni se netají tím, že jejich těla jsou průchozími nádobami pro tyto bytosti. Oni si samozřejmě myslí ve svém podvedení, že tyto bytosti jsou bytosti světla a dobra a nevidí, že mají co dočinění s obrovskými démony, které jsou schopny osud člověka úplně změnit. 

Veškerá fyzická úleva, která při józe vzniká, není tedy samoúčelná, ale má tento cíl. Lidé přijímají jógu jako něco pozitivního právě proto, že se jim při cvičení jógy fyzicky uleví, dokáží i vyeliminovat bolest, ale to dělají démoni proto, aby lidé věřili v tyto  "pozitivní účinky a bylo je možné snáze dovést do stavu, kdy je démoni obsadí. Kdyby jóga od začátku ukázala svoji pravou podstatu, nikdo by se nenechal oklamat. Ale na těchto klamech funguje celý svět.

Pokud člověk nezná pravdu a pravda je Bůh, tak bude velmi lehce oklamán čímkoliv, co se tváří dobře, krásně, užitečně a pozitivně jen proto, že člověk, který nemá vztah s Bohem, čili s pravdou, nedokáže prokouknout ďáblovy praktiky. Vidět a chápat  pravou podstatu je výsada pouze lidí, kteří stojí ve vztahu s pravdou. Ale Bůh miluje člověka a dává každému možnost, aby do tohoto vztahu s pravdou vstoupil a viděl skutečnou podstatu všech těchto klamů.