Zdraví a životní styl


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Je vegetariánství opravdu zdravé?

Vegetariánství je moderní způsob stravování, či přesněji řečeno moderní životní styl, který není charakterizován pouze vegetariánskou stravou. Mnoho lidí si myslí, že toto je správný způsob života, vydávají se touto cestou a jakmile je to pohltí, tak se o tom snaží přesvědčit i druhé. Co na to ovšem říká Bible? Bible ukazuje, že člověk je stvořen jako bytost, která potřebuje někoho uctívat. Každý člověk je stvořen na to, aby ctil Boha. pokud toto člověk nedělá, tak následuje v jeho životě určitý žebříček osob nebo bytostí, které nutně bude člověk uctívat, čili bude je mít na prvníma nejdůležitějším místě ve svém životě. Pokud tedy neuctívá Boha, bude uctívat člověka a je jedno, jestli to bude partner, dítě, matka, zpěvák, herec nebo sportovec. Potom následuje v této sestupné hierarchii uctívání zvířat a na konci této řady je uctívání démonů. Vegetariánství se řadí na rozhraní mezi uctívání zvířat a démonů. Samozřejmě lidé si myslí, že vegetariánství je něco velmi dobrého, hlavně zdravého a očistného, povznášejícího.  Lidé se domnívají, že mají etické vznešené důvody, kterými chrání zvířata před špatnými podmínkami chovu, mají pocit, že jsou zdravější a že je opustilo mnoho zdravotních obtíží atd. Ve skutečnosti se jedná pouze o určitý druh náboženství, který na zemi existuje už od dob Babylonské říše a vždy v určitých dobách se v určitých oblastech na světě vyskytuje pod jiným názvem, ale podstata je vždy stejná - dát zvířatům takovou čest a postavení, které jim Bůh nedal a je úplně jedno jakými vznešenými slovy vegetariáni svoje přesvědčení vyjadřují.  Bůh ve svém slově určil maso zvířat k jídlu, jako potravu. Toto je úplně  normální a správné. Naopak v Božím slově je jasně ukázáno, že takové nauky nebo systémy myšlení, které zakazují jíst lidem určité pokrmy, které Bůh stvořil k jídlu, pocházejí od démonů. Člověk, který se nechá na vegetariánství nachytat, zažije po nějaké době velmi těžkou deformaci duše, opustí ho zdravý rozum a posléze i zdraví, což jsou důsledky každého falešného náboženství. Jistěže výsledky této deformace nejsou vidět hned, ani po pěti nebo deseti letech, ale vegetariáni, žijící takto již např. dvacet let, jsou zářným příkladem toho, jak se člověk může stát asociální a divný. To je také důvodem toho, proč se vegetariáni slučují do svazů a spolků, kde se v těchto bludech podporují a pro normální zdravě uvažující lidi jsou nepřijatelní - jak jejich deformované myšlení, názory, tak nenormální důraz na ochranu zvířat, která v některých zemích hraničí s bláznovstvím. Např. v Indii má uctívaná kráva větší hodnotu než člověk. Lidé budou umírat hlady , ale kráva se zabít nesmí. To je vegetariánství v extrémnější formě, ale podstata je stejná. Je to proti zdravému lidskému rozumu, který dal člověku Bůh.