Rodina a manželství


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Je homosexualita normální?

Když Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil jako muže a ženu a ustanovil manželství jako svazek muže a ženy a do tohoto svazku vložil reprodukční schopnost. Bůh svůj názor nza celou existenci lidstva nezměnil a měnit nebude. Celý problém je v tom, že čím více se společnost vzdaluje od Božích norem a pravidel, tím více se do společnosti a života lidí dostávají hříchy a zvrácenosti. Híomosexualita je toho zářným příkladem.

Lidé si myslí, že Boží přikázání jsou zastaralé, a nefunkční, protože svět se vyvíjí a je stále modernější a přináší s sebou nové moderní trendy, které je potřeba akceptovat a přizpůsobit se jim. Ale toto celé je jeden velký podvod na lidech. Svět se vyvíjí, ale čím dál dále od Boha a jelikož Bůh je soudce a jednou bude soudit každého člověka, tak je velmi pošetilé nerespektovat a vzdalovat se od Božího pohledu na věci a od Božích pravidel.

Homosexualita není normální, není to úchylka  ani nemoc, je to úplně obyčejný hřích jako každý jiný. Někdo je alkoholik, jiný je smilník, jiný je lhář, jiný je podvodník, jiný je homosexuál. A stejně jako z ostatních hříchů je možné se obrátit a opustit je, tak to jde i u homosexuality. Samozřejmě platí, že když lidé milují své hříchy, ve kterých žijí,a opustit je nechtějí, tak je to jejich svobodná volba, ale musí počítat s plnými důsledky na Božím soudě. Každý má jen jeden život a jak ho prožije, záleží na něm.

Pokud se člověk chce svých hříchů zbavit, není to nic složitého. Stačí se obrátit k Bohu a poprosit ho o vysvobození a Bůh člověku pomůže. V církvi je mnoho prostředků na to, aby člověk mohl být ze svých hříchů vysvobozen. V církvi jsou lidé, kteří jakémukoliv člověku s těmito problémy pomohou, pokud chce.