Rodina a manželství


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Nechat se živit rodiči, i když se mohu živit sám? Je to správné?

Ne, to jistě správné není. Dnes je takový trend, že rodiče dětem všechno dají, uhladí jim cestičku, jak to nejvíce jde, rozmazlují je a děti si zvyknou mít vše, co chtějí, hned. Ale v životě to takhle nefunguje. V životě mám pouze to, na co mám a pokud na to nemám, dostanu se do dluhu. Celá společnost je dnes zadlužená právě proto, že nerespektuje tento důležitý princip - žít podle toho, na co mám a ne podle toho, co právě chci. Když se mladí lidé chtějí osamostatnit a zjistí, že věci fungují jinak, než jak jsou zvyklí, dostanou se do problémů, do dluhů a snaží se od nich utéct. Svoji nezvladatelnou finanční situaci řeší dalšími půjčkami nebo tím, že se nechají živit od rodičů. Rodiče musí potom mnohem více pracovat, protože kromě svých potřeb, naplňují ještě potřeby svých dospělých dětí, jelikož si jejich děti žijí nad poměry. Boží slovo toto striktně odsuzuje. Rodiče se mají starat o děti, když jsou malé a pak se děti mají starat o rodiče, když rodiče zestárnou. Mezitím se starají rodiče i děti sami o sebe. Dokonce odírání rodičů považuje Bible za velmi těžký hřích, který je přirovnáván k vraždě. Pokud člověk zneužívá své rodiče a nechá se od nich živit, i když může pracovat, pracují v jeho životě velice zlé duchovní síly, které zabíjí jeho duši -  pomalu, ale jistě.  Proto dal Bůh také takové přikázání, že když budou děti ctít rodiče, bude se jim žít tady na zemi dobře a budou žít dlouho. V opačném případě si samy zkrátí život a celý jejich život bude jen hromada problémů. Rodiče mají odpovědnost neškodit svým dospělým dětem tím, že je dál živí a podporují je v životě nad poměry a děti mají odpovědnost žít podle svých možností a nezatěžovat rodiče svými dluhy z nerozumného nakládání s financemi. . Jiná situace je pokud se děti dostanou do finančních potíží kvůli ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci, tam je namístě výpomoc rodičů. Někdy se děti nechají živit rodiči, protože se jim nechce pracovat. Ale to je stejná situace, jako nechat rodiče, aby řešili dluhy svých dětí z jejich nerozvážného života. Je to těžký hřích. Pokud si člověk neumí v těchto situacích poradit, je třeba přijít do církve. Bůh na to řešení má! Srdečně Vás zveme!