Věčný život


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Proč nemůže být převtělení správná cesta?

Reinkarnace je součást hinduismu, což už samo o sobě, je falešné náboženství, jelikož kromě tří hlavních božstev uctívá ještě dalších tři sta miliónů bohů a žádný z těchto bohů neřeší základní problém člověka, kterým je hřích.  Navíc bohové hinduismu jsou většinou zrůdy,  a  žádný normální člověk nechce uctívat zrůdu. Bůh každého náboženství je svatý a žádný hříšník k němu nemůže přistoupit, tudíž nemůže být nikdo spasen, pokud se nevyřeší hřích v člověku. Ale žádné náboženství neřeší hříšnou podstatu člověka, pouze víra v Ježíše Krista. Podstata reinkarnace je, že člověk trpí za své hříchy, které spáchal v tomto životě tím, že se v dalším životě převtělí do něčeho, co je jakoby trest za jeho hříchy. Už samo o sobě to, aby se lidská duše převtělila do nějakého zvířete, je nesmysl, protože potom by to zvíře vykazovalo vlastnosti lidské duše, což je vůle, cit, schopnost komunikace a myšlení. A pokud vím, žádné takové zvíře neexistuje. Stejně tak se duše nemůže stát součástí neživé přírody, když podstatou lidské duše je to, že je živá. Pokud se duše vtělí do nějakého jiného člověka, je to taky problém, jelikož každý člověk páchá různé hříchy a musel by být za ně potrestán zase převtělením. Pak je to začarovaný, neustále se opakující kruh, ve kterém pořád dokola probíhá trest za hřích a nikdy se z toho člověk nedostane ven. Takže otázka hříchu se neřeší, tudíž žádný převtělený člověk nemůže být nikdy spasen. Navíc tento svět je zlý, život člověka bez pravého Boha je zlý. Každému normálnímu člověku stačí, že je tady jen jednou a představa, že tu bude třeba ještě desetkrát, je sama o sobě strašný trest. Zastánci reinkarnace tvrdí, že mají mnoho důkazů o převtělení nějaké duše do jiného člověka. Tyto důkazy jsou většinou získané okultními technikami, hypnózou apod. Při těchto aktivitách lidé mluví o svých předchozích životech atd. Ve skutečnosti nejde vůbec o žádné projevy reinkarnace, ale tyto informace poskytují démoni, kteří jsou nesmrtelní, existují po celou existenci lidstva, jsou velmi  inteligentní a mají úplně přesné informace o životech různých lidí,  o různých historických etapách atd. Jejich cílem je člověka podvést, namluvit mu, že je převtělený, jen aby ho nenapadlo hledat skutečné vyřešení svých hříchů. To může dát totiž jen Ježíš Kristus, jelikož On se za naše hříchy nechal potrestat, tudíž nám vyzískal odpuštění našich hříchů a spasení. Hřích se nedá odčinit a nikdo za něj nemusí trpět trest, jelikož ten trest vytrpěl už Ježíš Kristus, proto je reinkarnace nesmysl.