Zdraví a životní styl


Získejte odpovědi na Vaše otázky.

Jak mohu mít dobrý a šťastný život?

Odpověď na tuto otázku je celkem jednoduchá.  V podstatě má šťastný spokojený a kvalitní život dvě základní podmínky. Pokud mluvíme o dobrém životě, mám na mysli každou oblast života, nejen jednu nebo dvě. Jde o celý život - rodinu, děti, práci, přátele, zdraví, finanční prosperitu, úspěch, vliv, dobrý charakter atd. První podmínkou je dostat se pryč z pod vlády hříchu a satanova království pod Boží vládu. Pokud člověk nemá odpuštěné hříchy od Boha skrze Ježíše Krista, a to člověk ví, jestli má nebo nemá. Respektive, jestli neví, zda má odpuštěné hříchy, tak je odpuštěné nemá, protože Bůh lidem své odpuštění dosvědčuje a potvrzuje. Každý člověk, který má odpuštěné hříchy, to ví. Jestliže člověk se nedostane pod Boží vládu, nebude mít nikdy vítězství nad hříchem, který ničí jeho život. Lidé pod satanovou vládou nikdy nemohou dosáhnout ten potenciál štěstí a spokojenosti, naplněnosti, který Bůh pro ně připravil. Druhou podmínkou je, aby člověk žil podle Božího slova. Bůh dal lidem Bibli- své slovo. Bible není historická, filozofická, právní nebo náboženská kniha, i když obsahuje všechny tyto aspekty. Bible je návod na to, jak získat věčný život a jak ho začít žít už tady na zemi, ve viditelném světě. Bible obsahuje odpovědi na to, kdo je Bůh a co od člověka očekává, kdo je člověk a jak má žít, aby měl kvalitní, šťastný život. Bible má odpověď na jakoukoliv otázku života člověka. Podstatou  dobrého a šťastného života je to, do jaké míry člověk poddá svůj život pod Boží slovo a žije podle něj. Čím více člověk žije podle Bible, tím více je jeho život spokojenější a šťastnější. Čím více porušuje Bibli, tím je jeho život problémovější a katastrofálnější. Vztah k Bibli určuje úspěšnost nebo neúspěšnost života a také to, jestli člověk obstojí na posledním Božím soudě nebo ne, jelikož Bůh bude lidi soudit podle svého slova. Problém je v tom, že mnoho lidí nemá ponětí, co je v Bibli napsáno, nezajímá je to, tudíž nemají ani možnost žít dobrý život. Bibli nemůže člověk pochopit sám od sebe, proto Bůh ustanovil ve všech městech církve a v nich lidi, kteří mají od Boha schopnost Bibli vyučovat. Každý člověk má možnost chodit do církve a s Biblí se seznámit a svůj život si podle ní srovnat. Bůh dává každému člověku milost, čili uschopnění, aby to mohl udělat a mít tak dobrý a šťastný život. Bible je vyučována a kázána ve všech protestanských církvích, protože ty už se podle názvu - pro testament   - navrátili k Bibli, aby ji zkoumali a podle ní žili. V protestanských církvích se nevyučují dogmata, lidské nauky nebo tradice, pouze Bible, která jako jediná je pravým Božím slovem.